Aan nieuwbouw is volgens de corporaties een grote behoefte, vooral in de steden en nog het meeste in het westen van het land. De nieuwbouw betreft volgens de DVS bijna alleen nog sociale huurwoningen. In de bestaande woningvoorraad moet volgens de corporaties veel gebeuren om de kwaliteit te verhogen. Op het niveau van woningverbetering, verduurzaming en onderhoud wordt volgen hen een enorme inhaalslag gemaakt.

Nieuwbouw

De investeringen in nieuwbouw groeien gestaag. In 2017 werden nog 5.900 woningen nieuw gebouwd, een investering van € 0,7 mld. In de jaren 2018-2022 zullen er dat 8.000 gemiddeld per jaar zijn. Dat is een investering van gemiddeld € 1,25 mld. per jaar.

Het aandeel koop- en vrijesectorhuur-woningen daarin neemt steeds verder af. In 2016 was dat nog 30%. In 2019 zal het 10% betreffen en in 2022 nog maar 3%. De focus ligt dan bijna volledig op sociale huur.

Woningverbetering en -verduurzaming

De investeringen in woningverbetering, verduurzaming en onderhoud groeien nog forser. Daarbij worden de cijfers voor onderhoud ook meegenomen bij de verbeteringsinvesteringen, omdat de scheidslijn tussen (groot) onderhoud en renovatie volgens de DVS soms moeilijk te trekken is.

In 2016 werden nog 22.600 woningen verbeterd. Vanaf 2017 is er een stroom ontstaan van zo’n 52.000 woningen gemiddeld per jaar. Ging het in 2016 nog om een investering van € 1,6 mld., in de periode 2018-2022 gaat het om gemiddeld € 2,1 mld. per jaar.

Financieringsruimte

De financieringsruimte, en dus de mogelijkheid om te investeren in beschikbaarheid en betaalbaarheid neemt vanwege diverse oorzaken af. De stijgende belastingen en heffingen, zoals met name de vennootschapsbelasting, de verhuurdersheffing en de ATAD, slokken volgens de DVS zo’n 25% van de huurinkomsten op. Dat staat gelijk aan 3 maanden huur die ‘naar de schatkist vloeit.’

Willem Krzeszewski, bestuurslid DVS: “Als met name de fiscale en heffingsbelemmeringen, zoals de Verhuurdersheffing, de VPB en de ATAD er niet zouden zijn, zou de productie nog veel hoger kunnen zijn. Met dit volume zetten we echt alle zeilen bij. Vergeet niet dat we ook nog in betaalbaarheid investeren.”

Daarnaast nemen de bouwkosten volgens de corporaties fors toe. Ten opzichte van 2017 zijn die met 11% gestegen. Tot slot investeert DVS naar eigen zeggen in betaalbaarheid. Corporaties binnen DVS zitten met de stijging van de huursom (het totaal aan huren) onder het wettelijk maximum. Vaak houden zij ook met specifieke huuraanpassingen en maatwerkbijdragen woningen binnen het betaalbare segment. 

Lees ook: ‘Tweede corporatiesector voor hen die tussen de wal en schip vallen'