Centrummanagers helpen stads- en dorpscentra aantrekkelijk te maken en te houden. De centrummanager is volgens Hendriks van Bureau aan Zee een soort schaap met vijf poten, die zich tussen vele belangen manoeuvreert. 'Dat is niet eenvoudig, daar zijn kennis en een netwerk voor nodig.'

Om deze kunde, kennis en dit netwerk te bieden, zette Hendriks samen met Kjeld Vosjan, Peter Brouwer en Jeroen Roose-van Leijden en Platform De Nieuwe Winkelstraat in het kader van de Retailagenda de Centrummanagement Academy op. Het doel van de academy: capabele centrummanagers opleiden die vervolgens met elkaar een netwerk kunnen vormen. De academy wordt ondersteund door Stichting Detailhandel Fonds (SDF) en brancheroganisatie INRetail.

Structurele ingrepen

Het herstel van de economie brengt de gloriedagen van stads- en dorpscentra niet zonder meer terug. De digitalisering van de economie heeft behoeftes van consumenten structureel veranderd. Centrummanagers moeten samen met de gemeente, eigenaren en lokale ondernemers voor nieuwe aantrekkingskracht in centrumgebieden zorgen. 

'Voor veel leegstaande winkelruimtes moet alternatieve invulling worden gezocht, bijvoorbeeld met wonen of leisure', benadrukt Hendriks, die als trainer aan de academy is verbonden. 'Centrummanagement gaat om relevantie. Een goede manager kan nieuwe sociale en economische waarde creëren, met draagvlak onder de lokale ondernemers.’

Geen eenvoudige opgave

Dat is echter simpeler gezegd dan gedaan, stelt Nel de Jager, reeds 25 jaar lang werkzaam als winkelstraatmanager en gebiedsmanager. 'De regie voeren over activiteiten in een winkelgebied waar vele verschillende partijen actief zijn, wordt vaak onderschat. Centrummanagement is écht een vak.’ René Hendriks kan zich hierin vinden. ‘Het gaat op dit moment niet goed met centrummanagement. Er is een groot gebrek aan kennis en kunde, terwijl de vraag naar centrummanagers wel groot is.' 

Voor goed centrummanagement is dus kennis nodig, maar wat voor kennis precies? De Jager: ‘Een goede centrummanager heeft verstand van planologie, geografie, het juridische vlak, regelgeving (vergeet ook niet de Omgevingswet die er straks aan komt, red.) retail en gemeentelijke processen. Te vaak zie ik nu nog dat oud-ondernemers de taak "er even bij doen" doen, zonder dat zij over de juiste kennis en tools beschikken.’

Karaktereigenschappen

Naast over kennis beschikt een goede centrummanager over een aantal karaktereigenschappen. Hendriks: ‘Hij of zij is ondernemend en een communicatief en empathisch erg sterk. Je moet immers met zowel de lokale bakker als met de burgemeester aan tafel zitten. Samen met al die mensen moet je creatieve oplossingen kunnen vinden.’

De Jager vult aan: ‘Je beweegt je tussen al die belangen. Voor succes is onder andere goede communicatie dus leidend. Communicatie van het gezamenlijke doel, maar ook van de resultaten/uitkomsten van de samenwerking. Dat moet wel, want anders stappen partners stuk voor stuk uit. Zij moeten zowel het nut en de noodzaak zien van overkoepelende samenwerking.’

Moeilijke keuzes

Doordat een centrummanager met vele belangenbehartigers werkt, moet hij of zij ook in staat zijn om soms moeilijke keuzes voor te stellen te maken. De Jager: ‘Als centrummanager heb je soms een dikke huid nodig. Je wordt veelal aangesteld door de gemeente, die een bepaald doel voor een gebied voor ogen heeft. Dat doel komt echter niet altijd overeen met de doelen van de lokale ondernemers of de vastgoedeigenaren.'

De Jager vervolgt: 'Soms zal je de één blij maken en de ander minder. Veel kan voorkomen worden door te werken met gezamenlijke intentie-overeenkomsten, een jaarlijkse verantwoording en dito werkplannen. Het is als het ware een schaakspel, waar je als centrummanager een paar zetten vooruit moet denken. Een spel waarbij je drie stappen voorruit en soms twee stappen achteruit gaat, als je uiteindelijk maar vooruit gaat.'