CE Delft heeft de kostenontwikkeling van zowel groene, blauwe als geïmporteerde waterstof in kaart gebracht. Groene waterstof houdt in dat de waterstof is opgewekt met Nederlandse zon en wind. Het blauwe waterstof is afkomstig van (Noors) aardgas en het geïmporteerde waterstof is waterstof dat wereldwijd geïmporteerd en geëxporteerd wordt.

Groen waterstof duurder dan blauw waterstof

Uit het rapport van CE Delft blijkt dat de kosten voor groene waterstof op dit moment duurder zijn dat blauwe waterstof. Daarom stelt het CE Delft rapport dat nú starten met de blauwe 'route' essentieel is in het opgang brengen van de waterstoftransitie.

'Waterstof is naast elektriciteit een noodzakelijke energiedrager, enerzijds om het aandeel van hernieuwbare elektriciteit verder te laten groeien, anderzijds om een deel van het aardgasgebruik te vervangen door klimaatneutraal gas,' zegt directeur Frank Rooijers. 


Bron: Berenschot

Kosten blauw waterstof dalen

Waterstof halen uit hernieuwbare energie is op dit moment duurder dan blauwe waterstof. Bij blauwe waterstof reageert aardgas (CH4) met stoom (H2O). Het resultaat van deze reactie is H2, waterstof en CO2, koolstofdioxide. Die CO2 wordt afgevangen en opgeslagen. CE Delft stelt dat de kosten hiervan de komende tientallen zullen dalen. 

'Door nu te starten met blauwe waterstof, wordt het pad geëffend voor de inzet van groene waterstof uit windstroom van de Noordzee of zonne-energie uit andere landen. Er zijn synergievoordelen te behalen met het inzetten van de blauwe route. Het aantal gebruikers van waterstof zal via deze route groeien, waarvoor de gasinfrastructuur geschikt gemaakt moet worden, Dat kan al snel significante emissiereducties opleveren, met grote volumes, met voldoende leveringszekerheid en tegen beperkte risico’s. Ondertussen wordt de weg bereid naar een verdere ontwikkeling van groene waterstof', stelt Rooijers. 

Start met gebruik van klimaatneutrale waterstof

Het rapport stelt dat er nu al moet worden gestart met het ingang zetten van gebruik van klimaatneutrale waterstof, de infrastructuur voor het transport en opslag en de ontwikkelingen van nieuwe toepassingen bij grote energieverbruikers. Waterstof kan hier de inzet van aardgas vervangen. Voor de productie van waterstof uit windstroom van de Noordzee moet er wel voldoende duurzame energie zijn zodat er voldoende volume groene waterstof beschikbaar komt. 

De verwachting is dat de kosten van de blauwe waterstof in 2030 zullen toenemen door de stijgende kosten van aardgas. Voor de groene waterstof vormen de kapitaalskosten en de kosten van de duurzame energie de grote kostenfactoren, deze kosten zullen rond 2030 dalen volgende de verwachtingen van CE Delft.

Lees ook 'Vijf misvatingen over Geothermie'