Aan de hand van dit rapport is ook de maatschappelijke impact van deze scenario’s op gebeid van wonen, kleding, communicatie, accommodatie, mobiliteit, voeding en logistiek in kaart gebracht. Vijftien procent van de ondervraagde ziet deze transformatie liever vandaag dan morgen gebeuren, blijkt uit onderzoek van GfK onder 1.354 Nederlanders. 

Bijna een kwart van de consumenten geeft aan dat ze een mobiliteit-as-a-service een aantrekkelijk concept vinden. Hierbij lijkt velen een wereld waarin consumenten niet langer betalen voor een eigen auto, fiets op treinkaartje het meest realistische servicemodel. 

Eigen vervoer onnodig

Ruim een derde van de ondervraagden verwacht dat een mobiliteitsapp het bezit van eigen vervoer onnodig maakt. Daarnaast blijkt voor de communicatie-as-a-service (32 procent) en huismanagement-as-a-service (24 procent) interesse te zijn. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om laptops die in bruikleen zijn waarbij een 24/7 service wordt aangeboden bij crashes en hacks. 

Ook blijkt uit het onderzoek dat consumenten het aantrekkelijk vinden om huishoudelijke taken uit te besteden aan een huishoudservice. Dit heeft onder andere te maken met het gemak en de tijd die vrijkomt door het uithanden geven van de taken. 

Wel geeft het onderzoek aan dat bijna de helft van de ondervraagde het concept van een 'City-as-a-service' onaantrekkelijk vindt vanwege zorgen om privacyschending, veiligheid en mogelijk hogere kosten. 

Vaste patronen omgegooid

Een overgang van een bezitloze stad naar een leefbare stad kan volgende de ABN AMRO alleen slagen als vast patronen in de samenleving worden omgegooid. 'Dit lukt als de consument hiervan de voordelen en het gemak ervaart en er in financieel opzicht niet slechter van wordt.' vertelt Franka Rolvink Couzy, Head Sector Research bij ABN AMRO. 

Dichterbij 'city-as-a-service' dan we denken

Couzy geeft aan dat bestaande concepten op het gebied van voeding en kleding erop wijzen dat de wereld minder ver verwijderd is van een dergelijke samenleving dan we denken. Onderzoek van GfK laat zien dat dertig procent van de Nederlanders al online maaltijden bestellen, veertien procent koopt zijn of haar boodschappen online en twintig procent koopt tweedehands kleding.

'Deze manier van consumeren heeft impact op de werkgelegenheid, op de CO2-uitstoot, op de omzet van bedrijven, op de tijdsbesteding van consumenten en op de betaalbaarheid voor de consumenten. Het tegen elkaar wegstrepen van deze voor- en nadelen, bepaalt of de consument dit city-as-a-service-model omarmt. Maar een gedragsverandering kost tijd', aldus Couzy. Download hier het city-as-a-service-rapport van ABN AMRO

Lees ook: Waarom een bouwbesluit voor de smart ciry?