START DE ENQUETE

Het aantal nieuwe initiatieven voor short stay neemt snel toe. Toch is er nog relatief weinig bekend over het nieuwe segment short stay op de woningmarkt. Op Stadszaken berichtten we al meermaals over dit onderwerp, maar we willen dit dossier graag uitdiepen in tijden van woningnood. Lees bijvoorbeeld ook ons verhaal over de arbeidsmigranten in de provincie Noord-Brabant de arbeidsmigranten-campus in Waalwijk

De redenen en achtergronden van short stay-zoekers zijn echter zeer divers: kenniswerkers uit binnen – en buitenland, gescheiden mensen, studenten, arbeidsmigranten en kwetsbare groepen. Met dit onderzoek willen we gemeenten helpen om beter beleid te kunnen ontwikkelen. 

Het invullen van de enquête, opgesteld door Bureau Stedelijke Planning en Stadszaken.nl duurt ongeveer 5 minuten en is uitsluitend gericht op mensen die werken voor gemeenten. Invullen kan anoniem en u kunt de uitkomsten van het onderzoek ontvangen.

START DE ENQUETE