‘We krijgen bijna dagelijks vragen van grote werkgevers’, verklaarde topman Jurgen van Cutsem van Roompot gisteren in het FD. Ook Landal en Center Parcs verhuren steeds vaker huisjes aan arbeidsmigranten. Maar de aantallen blijven beperkt om de verhouding met de primaire doelgroep - recreanten - niet te scheef te laten worden. 

Campusmodel

Het donderdag te openen complex in Waalwijk is in tegenstelling tot de vakantieparken exclusief bestemd voor arbeidsmigranten. Het complex - een intiatief van GREEN Real Estate - is gesitueerd op het voormalige terrein van voelbalvereniging RWB bestaat uit semipermanente woningen die zijn opgezet volgens het campusmodel. De campus biedt ruimte aan 400 arbeidsmigranten.

‘Met dit complex in Waalwijk en een vergelijkbaar project in Boskoop creëren we een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving, en gaan we versnippering van arbeidsmigrantenhuisvesting tegen', zegt Klaas Jonathan Bals, ontwikkelingsmanager bij GREEN. Met het semipermanente karakter van de woningen speelt GREEN volgens Bals in op de flexibiliteit van de arbeidsmigrantenmarkt.

Ontwikkeltijd: één jaar

Volgens Bals is goede communicatie essentieel bij het ontwikkelen van een dergelijk project: ‘Het is een gevoelige kwestie. Bij arbeidsmigrantenwoningen zie je een sterk NIMBY-effect. Mensen zijn zich bewust van de problematiek, maar willen het niet in hun buurt. Door veel met de gemeente en bewoners te communiceren en duidelijk te maken dat er een huismeester en beheer aanwezig zijn, kunnen we toch draagvlak creëren.’

Mede door deze communicatie kan er volgens Bals snel ontwikkeld worden: ‘Door vooraf duidelijke afspraken met gemeenten te maken en zo wederzijds vertrouwen te creëren, kunnen we een campus in één jaar ontwikkelen.’

Nóg 100.000 tekort

Voor de eigen bevolking is het woningtekort al nijpend, maar naar verhouding is de woningnood onder arbeidsmigraten nog veel hoger. Volgens Expertisecentrum Flexwonen is er een tekort van 100.000 geschikte woonplekken voor arbeidsmigranten uit Oost- en Zuid-Europa.

In 2012 ondertekenden de VNG en de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) de Nationale Verklaring (tijdelijk Huisvesting) EU-arbeidsmigranten. Het doel was 100.000 extra woonplekken creëren. Zes jaar later is slechts 1/3 van dat doel behaald, terwijl het aantal arbeidsmigranten volgens de ABU verder stijgt. Daardoor is er volgens het Expertisecentrum Flexwonen inmiddels een tekort van 100.000 verblijfplaatsen.

'Dubieuze partijen'

Het tekort aan woonruimte voor arbeidsmigranten heeft volgens de ABU een aantal gevolgen. Allereerst zorgt het tekort voor extra druk op de woningmarkt, waardoor er minder betaalbare huisvesting beschikbaar is voor de lokale bevolking. Verder biedt het kansen aan ‘dubieuze partijen,’ die van de schaarste profiteren door benedenmaatse woningen op de markt te brengen.

Als laatste zorgt het tekort ervoor dat Nederland minder aantrekkelijk wordt voor de arbeidsmigranten zelf. ‘Kwalitatief goede, betaalbare huisvesting is voor hen – naast een baan, een goed salaris en het kunnen maken van veel uren – een van de belangrijkste factoren om al dan niet naar Nederland te komen,’ zegt de ABU.

Economische schade

Dit uitblijven van arbeidsmigranten kan vervolgens verregaande invloed hebben op de Nederlandse economie. De ABU stelt dan ook: ‘Het met prioriteit werk maken van voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten moet een belangrijk agendapunt zijn voor lokale en regionale overheden.’