Woensdag 20 juni

 • Opening night: Setting the urban agenda of tomorrow. 19:00-21:15
  Tijdens het openingsprogramma wordt er door een aantal sprekers antwoord gegeven op de centrale vraag van het We Make the City Festival: in wat voor stad willen we leven over vijf a tien jaar? Hoe maken we samen de toekomst.
 • Tada, duidelijk over data
  Steden kunnen schoner, veiliger en gezonder worden door het gebruik van data. Hierbij is het wel belangrijk dat mensen zeggenschap blijven houden over de data en niet andersom. Tijdens de bijeenkomst Tada, – duidelijk over data, wordt er besproken hoe er verantwoordelijk om kan worden gegaan met data. 

Donderdag 21 juni

 • Gezondheidsverschillen en voedselomgeving 13:30-15:30
  De stedelijke omgeving heeft een grote impact op de gezondheid van de inwoners. Daarnaast is er een sterke relatie tussen gezondheid en opleidingsniveau, inkomen en culturele achtergrond. Tijdens deze bijeenkomst zal er worden gekeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat bewoners gezond eten en hoe we de gezondheidsverschillen kunnen begrijpen. Samen wordt er een oplossing bedacht voor een gezondere voedselomgeving.
​Fastfood ketens in AmsterdamDe vele fastfood ketens in Amsterdam
 • Smart neighborhood 14:00-17:00
  Deze conferentie zal verder ingaan op de vraag 'wat is een smart city'. Tijdens een live presentatie zullen de huidige oplossingen voor 'smart buurten' worden gepresenteerd. Voor vele is het lastig te visualiseren hoe de technologie urbane plekken vorm zal geven, daarom zal er hier een duidelijke presentatie worden gegeven.
   
 • Next generation cities 10:00- 17:00
  Strategieën voor de inclusieve digitale transformatie. De vraag van 'wie is de stad?' wordt steeds belangrijker nu data en technologie steden veranderen en beïnvloeden. Tijdens deze conferentie, die de hele dag duurt, zal er worden gekeken naar alle nodige strategieën voor een inclusieve, democratische en verantwoordelijke digitale transformatie. Hoe kan de digitalisering op een verantwoordelijke manier worden ingezet? Deze vragen zullen worden beantwoord tijdens de conferentie.
   
 • Aardgasvrij met stadswarmte 13:30-14:45
  Iedereen moet versneld verduurzamen om de klimaatdoelen in 2050 te halen. De weg naar verduurzaming kent ook veel hobbels zoals wetgeving, bewonerswensen en het kostenplaatje. Tijdens deze sessie worden de voor- en nadelen van stadswarmte besproken.

Vrijdag 22 juni 

 • We make Amsterdam resilient 13:0-17:00
  De wereld ondergaat snelle veranderingen naar een steeds meer stedelijke leefomgeving. Deze ontwikkelingen brengen naast nieuwe kansen ook risico's met zich mee. Daarom is het nodig om samen na te denken over hoe Amsterdam kan transformeren tot een veerkrachtige en weerbare stad op gebied van klimaat, energie, voedsel, mobiliteit en wonen. 
   
 • Ruimte voor een inclusieve stad 15:00-18:00
  Amsterdam is een stad met veel diversiteit, daarom is bouwen voor een inclusieve stad belangrijk. Het is een uitdaging om een stad te bouwen die ontmoetingsplekken creëert waar mensen met verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en waar verbindingen kunnen ontstaan. Tijdens de bijeenkomst wordt verteld hoe processen van inclusie vorm krijgen en gecreëerd worden.
   
 • Masterclass: Designing circulaire cities 14:00-17:30
  Steden zorgen voor de 80 procent van de uitstoot van broeikasgassen en consumeren meer dan 75 procent van de wereldwijde middelen. Tijdens deze masterclass wordt er gekeken hoe steden circulair gebouwd kunnen worden aan de hand van een aantal casestudies. 
Op zaterdag en zondag is er voor de Amsterdammer ook genoeg te doen met urban talks, workshops, feestjes en exposities.