Onder de noemer SUPERLOCAL werd de innovatie dinsdag gepresenteerd op de stand van de regio Zuid-Limburg op vastgoedbeurs Provada. De uit de galerijflats gezaagde casco's komen namelijk (nagenoeg) te staan op de plek van de oude flats. 

IBA Parkstad

Het idee is dat de flats worden gebruikt voor circulaire gebiedsontwikkeling waarbij 96 procent van de nieuwgebouwde huizen zal bestaan uit de materialen van de flats. Er worden hele delen uit de flat gezaagd en met een hijskraan verplaatst voor de bouw van vijfentwintig nieuwe grondgebonden woningen. Daarnaast wordt er één flat volledig gestript tot het casco en gerenoveerd. In deze flat komen de 110 appartementen te staan. Het SUPERLOCAL project wordt gesteund door HEEMwonen, gemeente Kerkrade, bouwbedrijven Jongen, Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek, IBA Parkstad en Zuyd Hogeschool. Er is een UIA (Urban Innovative Actions) subsidie toegekend aan het project vanwege de hoge innovatieve factor.


Bron: HEEMwonen

Test met Expogebouw

Er is al een expogebouw gemaakt als bouwkundig experiment om te kijken of het mogelijk is

woningen te maken van materialen die vrijkomen bij de sloop van de desbetreffende flats. Op dit moment is het bouwen van woningen van 96 procent hergebruikte materialen alleen haalbaar voor het Expogebouw. Dit heeft de maken met de hogere woonambitie die de grondgebonden woningen zullen hebben. Het is op dit moment lastig te zeggen of de grondgebonden woningen ditzelfde percentage zullen halen.

Expogebouw
Expogebouw. Bron: HEEMwonen
 

Aan de hand van de test met het Expogebouw is er gekeken of het maatschappelijk, technisch en economisch haalbaar is de woningen te hergebruiken. Dit expogebouw is compleet opgebouwd uit onderdelen van de flat. Zo worden er kamers gesneden uit de flats die vervolgens worden verplaatst naar de grond waar grondgebonden huizen van worden gemaakt. Martijn Segers, projectleider van HEEMwonen, stelt: 'Gooi niet weg wat je hebt, kijk er goed naar'.

Op dit moment is honderd procent circulair beton nog een lastig proces, daarom is het hergebruik door overname van gehele wanden een goede oplossing. De bedoeling is dat de woningen vanaf begin 2019 bewoont worden. Het idee dat de oude bewoners een kans krijgen in de huizen te wonen. In totaal zullen er 110 woningen in casco gebouwd worden, 15-25 grondgebonden woningen en 25 vrije sector woningen.

Waterbesparende systemen

Daarnaast zullen de woningen worden voorzien van waterbesparende systemen zoals een gesloten waterkringloop. Ook zal er op locatie sprake zijn van waterzuiverende systemen waarbij het zichtbaar is wanneer de buffers volraken. Wel moet er nog worden gekeken hoe de nieuwe woningen op een circulaire manier geïsoleerd kunnen worden, dit moet namelijk wel met nieuw materiaal worden gerealiseerd.