De campussen en science parks blijken een gewilde vestigingsplaats te zijn, want ook het aantal bedrijven groeide in diezelfde tijd met 30% tot ruim 2.200.

Naar aantal arbeidsplaatsen gerekend zijn de High Tech Campus Eindhoven, Leiden BioScience Park en Kennispark Twente de grootste. Snelle groeiers zijn de campussen in Groningen en Wageningen. Het grootste aantal bedrijven is gevestigd op Kennispark Twente, TU Delft Science Park en Campus Groningen.

Deze conclusies trekt het adviesbureau Buck Consultants International (BCI) in een vandaag verschenen rapport Inventarisatie en meerwaarde van campussen in Nederland, dat is opgesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Netwerk Kennissteden Nederland.

Campussen en science parks in beeld

BCI definieert in dit onderzoek campussen als locaties met een concentratie van bedrijven en kennisinstituten, waar tussen partners gezamenlijke Research & Development en open innovatierelaties bestaan. De aanwezigheid van een zogenoemde manifeste kennisdrager (bijv. universiteit, academisch medisch centrum, grote R&D-afdeling van bedrijf) is een belangrijke sleutelfactor.

In totaal zijn 82 campussen/campusinitiatieven tegen het licht gehouden en zijn 35 door Buck Consultants International als ‘echte’ campussen geclassificeerd. Op de bijgaande kaart is te zien dat 10 campussen ‘volwassen’ zijn (d.w.z. met bewezen magneetkracht op bedrijven) en 7 campussen in de groeifase zitten. Daarnaast zijn nog 12 campussen in de opstartfase en bestaan plannen voor zijn 6 nieuwe campussen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Campussen en science parks overzicht

Uit het onderzoek blijkt dat campussen voor bedrijven meerwaarde hebben, omdat er een stimulerende innovatie-omgeving is. Steeds meer nieuwe bedrijven (start-ups, Nederlandse bedrijven, bedrijven uit het buitenland) kiezen voor campussen – ook als ze (nog) geen directe link hebben met bijvoorbeeld de universiteit op een science park.

7 actiepunten voor campussen en science parks

Om de innovatiekracht en economische meerwaarde nog verder te benutten stelt Buck Consultants International 7 actiepunten voor:

  • ontwikkeling van vastgoed (gebouwen) en researchfaciliteiten voor nieuwe bedrijven;
  • zorg dragen voor afdoende bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto, omdat op de campussen steeds meer mensen werken, studeren en ook bezoekers trekken;
  • extra aandacht voor het identificeren van business development-mogelijkheden;
  • meer financierings- en subsidiemogelijkheden creëren voor het realiseren van gedeelde onderzoeksfaciliteiten/ labs/ pilot plants;
  • nationale en regionale actieprogramma’s om meer internationale kenniswerkers naar Nederland te halen en hier te houden;
  • actieve internationale marketing & acquisitie om buitenlandse bedrijven te wijzen op de specifieke kansen die de campussen bieden;
  • meer onderlinge kennisuitwisseling tussen de campussen.

BCI stelt voor deze actiepunten uit te werken in een uitvoeringsagenda, op te stellen door alle stakeholders: universiteiten/kenniscentra, campusmanagementorganisaties, gemeen-ten, provincies en het Rijk. BCI is van mening dat op nationaal niveau de campussen een herkenbare plaats in het kennis-, innovatie, bedrijven- en topsectorenbeleid van het kabinet verdienen.

Ook interessant: Noordvleugel: Woon-werkverkeer blijft toenemen door mismatch arbeidsmarkt