Aardwarmte is een schone energievorm. Door de huurwoningen niet langer te verwarmen met aardgas kan 8-10 miljoen kubieke meter aardgas worden bespaard, waarmee zo’n 15 miljoen kilo CO2 minder vrijkomt. Tijdens het Overijsselse Energiecongres op 31 mei ondertekenden de deelnemende partijen een intentieovereenkomst.

Aardwarmte alternatief voor aardgas

Woningen gebruiken ongeveer een derde van alle energie in de provincie. Eén van de grote uitdagingen voor de komende jaren is om een alternatief te vinden voor aardgas, nu de gaskraan in Groningen de komende jaren helemaal dicht gaat. Aardwarmte is een van de nieuwe energievormen die kan worden benut ter vervanging van het Groninger aardgas.

Opsporingsvergunning aardwarmte gemeente Zwolle

Eind 2017 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning verleend voor aardwarmte aan de gemeente Zwolle. Hiervoor zijn kansen in Zwolle-Noord. Het onderzoek moet in beeld brengen of de potentie van aardwarmte in Zwolle-Noord inderdaad kan worden benut, en hoe de businesscase van zo’n project eruit moet zien. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheden om rijkssubsidie te krijgen.

Voor de corporaties SWZ, Openbaar Belang en DeltaWonen is aansluiting op aardwarmte een kans om hun woningbezit te verduurzamen. Zij spreken de intentie uit om afnemer te worden van de opgewekte aardwarmte.

Lees ook: 108 miljard om huizen te isoleren: duur, ongezond, overbodig?