Om vertraging bij nieuwbouwprojecten te voorkomen heeft minister Wiebes een uitzonderingsreglement opgesteld. Deze wet biedt de mogelijkheid om tussen 1 juli 2018 en 1 januari 2019 op lokaal niveau af te zien van het verbod indien het hoge kosten en vertraging met zich meebrengt.

Uitstel gasverbod door gemeenten

Met ingang van deze regeling kunnen gemeenten op verschillende manieren afwijken van het gasverbod. Dat neemt niet weg dat een gemeente alleen bij zwaarwegende redenen mag afwijken van het verbod. Er moet worden gemotiveerd dat het van algemeen belang is om wijken toch op een gastransportnet aan te sluiten.

Uitzonderingsreglement gasverbod

Gemeenten kunnen gebruik maken van het uitzonderingsreglement wanneer het verbod leidt tot vertraging van een bouwproject. Een andere reden kan zijn dat het gasverbod leidt tot hoge financiële kosten of dat de technische haalbaarheid van een bouwplan in gevaar komt. Met deze regeling hoopt het kabinet de bouwsector tegemoet komen.

Lees ook: 'Vervroegd aardgasverbod krijgt overgangsregime