Aanleiding voor deze investering is dat veranderingen van de afgelopen jaren, zoals de toename van het internetwinkelen en de economische crisis, samen met de bevolkingsdaling, hun weerslag hebben gehad op de detailhandel. Niet alle ondernemers hebben zich even makkelijk aan kunnen passen, meldt de provincie.

De investering is onderdeel van de landelijke retailagenda die de provincie Groningen samen met de andere provincies en de minister van Economische Zaken in 2016 heeft ondertekend. De provincie ondersteunt hiermee ondernemers en gemeenten op drie punten: versterking ondernemerschap, kennis- en visieontwikkeling en de uitvoering van deze visies. De maatregelen zijn tot stand gekomen op basis van een koopstromenonderzoek en gesprekken met gemeenten en MKB Noord.


Ondernemerschap

Samen met MKB Noord ontwikkelt Groningen de komende maanden een programma om zowel individuele ondernemers als het collectief te versterken. Dit gebeurt volgens de provincie met aandacht voor de mogelijkheden die de digitale ontwikkeling biedt, zoals de inzet van social media. De ondernemers kunnen dit programma zelf vorm geven tijdens hiervoor georganiseerde bijeenkomsten. Ook worden er deskundigen ingeschakeld.
 

Subsidieregeling Retailagenda

Op 1 september start de provincie Groningen met een subsidieregeling voor de detailhandel, horeca en diensten (zoals een reisbureau). De regeling is bedoeld voor de ontwikkeling van visies voor de retail en de uitvoering ervan. De regeling is niet bestemd voor bijvoorbeeld het bouwen van nieuwe winkelpanden, maar kan wel ingezet worden voor maatregelen die bestaande panden verbeteren, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van het aanzicht van een winkelpand.