'We steunen deze opgave van harte, want woningbouw heeft ook grote economische waarde', zegt Bert Mooren, directeur van VNO-NCW West. 'Maar we moeten wonen en werken wel uit elkaar houden. Veel overheden projecteren de woningbouwplannen op bedrijventerreinen en hebben nauwelijks nagedacht over de economische waarde van de terreinen.'

VNO-NCW reageert hiermee op de plannen uit de Nationale Woonagenda, die afgelopen week door minister Kajsa Ollongren (Wonen) werd getekend met provincies, marktpartijen en corporaties.

Woningbouwplannen bedrijventerreinen creatieve oplossing

De minister van Binnenlandse Zaken Ollongren geeft aan dat er tot 2025 per jaar 75.000 woningen bij moeten komen om te kunnen voldoen aan de vraag vanuit de markt. In 2025 moeten er ruim 700.000 woningen zijn bijgekomen. Om dit te realiseren moet volgens de minister creatief gedacht worden en zal er ook gebouwd moeten worden op industrieterreinen of bijvoorbeeld in havengebieden.

Volgens VNO-NCW hebben ondernemers in bepaalde gebieden hun zorgen uitgesproken over de woningbouwplannen. De organisatie gaat daarom aandringen op 'economische effectrapportages en het vrijwaren van belangrijke bedrijventerreinen.'

Lees ook: Waar kan de Amsterdammer nog ondernemen en herrie maken?