In het coalitieakkoord staan de plannen en afspraken van het college voor een bestuursperiode van 4 jaar. De partijen stellen ambitieuze plannen voor die Amsterdam groener en socialer maken. Er is veel aandacht voor kansengelijkheid, onderwijs, de woningmarkt, armoedebestrijding, duurzaamheid en democratisering. Dit zijn de belangrijke ruimtelijke ordeningspunten uit het coalitieakkoord. 

 1. Het nieuwe college streeft er naar dat Amsterdam in 2040 aardgasvrij wordt.
 2. Voor de ambities op het gebied van verduurzaming en aardgasvrij wordt in vier jaar in totaal 150 miljoen euro uitgenomen uit het Vereveningsfonds.
 3. Amsterdam heeft als doel om in 2025 7.000 tot 10.000 parkeerplekken te hebben opgeheven.
 4. Van de nieuw te bouwen woningen worden elk jaar 2.500 woningen gebouwd in het segment sociale corporatiewoningen.
 5. Verkoop van sociale corporatiewoningen wordt alleen nog bij hoge uitzondering toegestaan.
 6. Amsterdam bouwt 7.500 woningen per jaar Het verwerven van grond ten behoeve van de bouwproductie behoort nadrukkelijk tot de mogelijkheden.De gebiedsontwikkeling Haven Stad moet worden versneld ten opzichte van de huidige planning in Koers 2025, waarbij deze bestuursperiode al moet worden begonnen met voorbereidingen.
 7. Hoogbouw is wenselijk mits het luchthavenindelingsbesluit en de UNESCO-bufferzone wordt gerespecteerd.
 8. Amsterdam investeert in de openbare ruimte in wijken. Er komen meer leefstraten in overleg met bewoners en de stadsdeelcommissies.
 9. Huiseigenaren mogen hun huis niet meer dan dertig dagen per jaar verhuren aan toeristen. Er wordt streng gehandhaafd op het overtreden van de regels.
 10. De uitbreiding van de stad moet met behoud van de groene kwaliteiten van Amsterdam. Daarom bouwen wij niet in de hoofdgroenstructuur.
 11. Amsterdam zal maximaal inzetten op de invoering van de Omgevingswet.

Lees ook: Coalitieakkoorden tonen diffuus beeld bouwambitie gemeenten