Het gaat om een pilot met in eerste instantie 80 huizen benadrukt Kees Boer, projectmanager bij de Drentse gemeente. De gemeente is met het idee benaderd door Hydrogreenn, een informeel platform van noordelijke bedrijven en instellingen, waaronder Stork, GasTerra, de Groningse energieproeftuin EnTranCe, de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) en N-Tra, het dochterbedrijf van netbeheerder Rendo. De deelnemers hopen bij te dragen aan de ontwikkeling van de noordelijke waterstofeconomie, waar hoogleraar Ad van Wijk namens de Noordelijke Innovation Board (NIB) een plan voor heeft geschreven.

Een waterstofwijk, moeten we dat wel willen?

‘We hebben overleg gehad met alle belanghebbenden en daaruit bleek dat er veel draagvlak is in de omgeving. Het idee is geboren vanuit de gedachte dat je bij stedelijke ontwikkeling gebruik moet maken van alle mogelijkheden die je in je omgeving hebt voor duurzame energie.’

Er zit toch geen waterstof in de bodem?

‘Nee, maar in Drenthe en in heel het noorden liggen veel aanvragen voor zonneweides. Die produceren elektra die je soms niet kwijt kunt. Tijdens een piek in de productie kun je die energie via elektrolyse omzetten in waterstof die je vervolgens weer lokaal als energiebron kunt gebruiken.’

Ik hoorde onlangs dat verwarming van heen huis met waterstof exergetisch niet efficiënt is, net als verlichting met een gloeilamp…

‘Er zijn natuurlijk allerlei interessante meningen, maar aan álle vormen van energie kleven nadelen. De vraag is hoe het past binnen een totaalsysteem van allerlei duurzame oplossingen. De vraag is ook of je waterstof moet verbranden. We zijn met een nieuwbouwwoningen bezig met zonnepanelen die in de zomer veel energie afgeven die we omzetten in waterstof die we bufferen. In de winter kan die waterstof weer worden omgezet in elektriciteit via een fuelcell.’

En verwarming?

‘Ook daar is niet per se verbranding voor nodig. Je kan via een waterstofkatalysator lage temperatuurwarmte genereren voor een vloerverwarming.’

De grote opgave zit in de bestaande woningvoorraad. Biedt waterstof daar ook soelaas?

‘Ja, naast verschillende individuele toepassingen zoals hierboven beschreven kunnen we warmtenetten voeden met een industriële warmteketel die op waterstof draait, en bestaande woonwijken van warmte-energie voorzien. Maar waterstof kan ook gewoon als vervanging dienen voor aardgas. We hebben hier in Hoogeveen een vinexwijk met bestaande gasleidingen die in principe geschikt zijn voor waterstof.’

En bestaande Cv-installaties dan?

‘Je zou kunnen beginnen met 20% waterstof bij te mengen. In Ameland zijn al testen uitgevoerd in waaruit bleek dat relatief nieuwe Cv-ketels tot 20% makkelijk kunnen hebben. Dat percentage kan naar 100% als je de CV-ketel vervangt door een waterstof-CV ketel die nu in in ontwikkeling is.

Een verbod op Cv-ketels, iets voorbarig dus?

‘Ja, voorbarig. Die zijn nog wel een tijdje nodig in de bestaande woningvoorraad. En bijmengen met waterstof en/of groen gas kan ook een belangrijke bijdrage aan de CO2-reductie leveren.’

Ontwerp mee in Hoogeveen
Ontwerp mee aan de veilige, groene waterstofwijk van de toekomst. Meld je aan voor de Summerschool Ontwerp het (veilige) energielandschap van woensdag 4 juli t/m vrijdag 6 juli 2018 via http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/project/summerschool-juli-2018/