Bij de Nationale woonagenda 2018-2021 zijn de woningcorporaties, Bouwend Nederland, makelaars, vastgoedinvesteerders, bewonersorganisaties, waterschappen en de Rijksoverheid betrokken. Maar wat is de ambitie van gemeenten, die uiteindelijk over de invulling van de ruimte gaan? Helaas is het beeld dat we hebben op de coalitieakoorden nog zeer incompleet. Maar het beeld dat we krijgen, is diffuus.

Gemeente Papendrecht
Coalitie: Papendrechts Algemeen Belang, CDA, Christenunie en SGP.
Standpunt: De focus van de woningbouw ligt in deze regeerperiode voornamelijk op de eigen autonome woningbehoefte van de gemeente Papendrecht, waar mogelijk zal de gemeente bijdragen aan de regionale woningbouwopgave.

Gemeente Hillegom
Coalitie:
Bevolkingsbelangen Hillegom en het CDA.
Standpunt: De druk op de woningmarkt van de gemeente Hillegom is hoog, daarom wil de gemeente voornamelijk bouwen voor haar eigen inwoners. Hierbij proberen ze aan te sluiten op de wensen van de inwoners. De gemeente wil flink investeren in nieuwe woningen om zo de vraag van de inwoners te kunnen beantwoorden.

Gemeente Amstelveen
Coalitie: VVD, PvdA en D66.
Standpunt: De woningmarkt van Amstelveen is overspannen en sluit niet goed aan bij de vraag. Daarom legt de gemeente vooral de nadruk op de verbetering van de doorstroom van de woningmarkt. Er is echter ook plek voor nieuwe bewoners, deze worden betrokken in de plannen van de gemeente. Amstelveen wil voor doorstroming op de huizenmarkt zorgen door middel van het realiseren van lage en middeldure huur- en koopwoningen. Zo hopen ze ook starters een kans te geven op de woningmarkt.

Gemeente Alblasserdam
Coalitie:
CDA, SGP en PvdA.
Standpunt: Alblasserdam bouwt voor de regio en heeft dus de ambitie niet alleen de huidige inwoners te voorzien van woningbehoefte. Er staan dan ook veel nieuwbouwprojecten op het programma. Daarnaast probeert Alblasserdam de wensen van inwoners tussen de 18 en 25 te beantwoorden zodat zij blijven wonen in Alblasserdam.

Gemeente Baarn
Coalitie:
VVD, D66, CDA en ChristenUnie/SGP.
Standpunt: Baarn bouwt extra woningen om betaalbare huisvesting voor eigen bewoners te realiseren. De gemeente wil voor 2030 duizend woningen realiseren om de vraag naar huisvesting van eigen inwoners te beantwoorden. De gemeente geeft daarmee aan zich niet te richten op de regionale woningbehoefte.

Gemeente Nieuwkoop
Coalitie:
Samen Beter Nieuwkoop, CDA en Natuurlijk Nieuwkoop.
Standpunt: De gemeente geeft in het coalitieakkoord aan te willen bouwen voor jongeren en gezinnen die willen terugkeren naar de gemeente. Ook wil de gemeente bouwen voor woningzoekende uit andere gemeenten.

Gemeente Lisse
Coalitie:
CDA, Nieuw Lisse en D66
Standpunt: Lisse bouwt nieuwe woningen in samenwerking met de regio, er wordt dus ook gebouwd voor buurtgemeenten. Lisse wil onder meer gaan bouwen voor starters, senioren en studenten. Ook heeft Lisse aandacht voor huisvesting van arbeidsmigranten. De nieuwe woningen wil de gemeente voornamelijk aan de zuidkant van Lisse bouwen.

De Ronde Venen
Coalitie:
CDA, VVD, D66 en de Seniorenpartij De Ronde Venen.
Standpunt: De gemeente wil een passend woningaanbod hebben voor alle groepen in de gemeente. De Ronde Venen werkt hiervoor niet samen met andere gemeenten.