De Dijksestraat is een 30-km zone, waar in 2017 al twee ‘gewone’ snelheidsmeters hingen. Destijds overschreed 64% van de auto’s de maximumsnelheid. Reden voor de gemeente om het eens anders aan te pakken en deze snelheidsactie van NUL verkeerdoden Brabant in te zetten. De snelheidsmeterspaarpot blijft 3 weken in Helmond staan. Daarna gaat de meter naar straten in andere Brabantse gemeenten.

Hoe werkt de spaarpot?

Iedere bestuurder van een motorvoertuig die zich aan de snelheidslimiet houdt en de snelheidsmeter passeert, zorgt ervoor dat er geld in de spaarpot komt. Dit is direct zichtbaar op het bord. De provincie Noord-Brabant is eigenaar van de snelheidsmeter. Gemeenten kunnen de meter (er is er één) inzetten op een locatie naar keuze. De spaarpot is in 2018 en 2019 door heel Brabant te zien.

Brabant gaat voor NUL verkeersdoden

In Brabant werken provincie, gemeenten, politie, Rijkswaterstaat en ook scholen samen aan de verkeersveiligheid. Het motto is: Brabant gaat voor NUL verkeersdoden. Ze willen bereiken dat álle Brabanders goed opletten in het verkeer én zich houden aan de snelheid. 90% van alle ongelukken komt door menselijk gedrag; niet opletten, of te hard rijden

Brabants eerste snelheidsmeter met beloning
Bron: provincie Brabant