Nederland kent een sterke stijging in het bruto binnenlands product (bbp), dit is gestegen met 2,5 procent ten opzichte van acht jaar geleden. Op basis van die indicator kan echter niet worden gemeten hoe het met de brede welvaart is gesteld in Nederland: 'Bbp meet alles behalve dat wat het leven de moeite waard maakt', aldus Peter Hein van Mullingen, CBS hoofdeconoom. Daarom komt het CBS met de Brede Welvaarts Monitor waar niet alleen wordt gekeken naar welvaart in materieel opzicht, maar in de ruimste zin van het begrip, stelt het CBS.

Milieu

De meeste indicatoren die het CBS heeft gemeten voor het rapport laten een stijgende lijn zien, zoals bijvoorbeeld de tevredenheid met het leven en veiligheid. Op gebied van milieu scoort Nederland echter laag. In vergelijking met andere landen binnen de EU scoort Nederland op dit punt zelfs onder het gemiddelde. De biodiversiteit (-0,2 procent) en waterkwaliteit (-1,5 procent) zijn de laatste jaren afgenomen. Daarnaast is 16% van het totale landoppervlak in Nederland door natuur en bosgebieden gevuld. Daarmee heeft Nederland de 26e positie in Europa, hier is dus ruimte voor verbetering.

Woon en leefomgeving

De kwaliteit van de woon- en leefomgeving scoort ook laag in Nederland, vertelt van Mullingen. Een verband met de hoeveelheid groen en geluksbeleving, dat veel onderzoekers leggen, legt het CBS niet. Het maakt geen onderdeel uit van de monitor van het CBS. Maar omdat Nederland binnen de EU laag scoort op de kwalitait van de woon- en leefomgeving, moet er wel maartregelen worden genomen, stelt Peter Hein van Mullingen desgevraagd. De manier waarop, weet hij nog niet.