Bureau Stedelijke Planning (BSP) heeft voor de gemeente Amsterdam berekend dat er op korte termijn behoefte is aan een nieuw internationaal vestigingsmilieu.

Momenteel bevindt het project ENTER [NL] zich nog in de planningsfase. Algemeen directeur Pieter van der Heijde van BSP: ‘Het moet een gebied à la de Zuidas worden, dat bestaat uit een combinatie van hoogwaardige kantoren, woningen en (groen)voorzieningen met een optimale bereikbaarheid.’ Voor de ontwikkeling van ENTER [NL] dient de planvorming van een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding versneld plaats te vinden, zegt het BSP.

Sterke groei

De as Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp is volgens BSP economisch zeer krachtig. In de afgelopen periode nam hier zowel de toegevoegde waarde als de werkgelegenheid veel sterker toe dan in de overige delen van de MRA. Dit komt volgens BSP met name door de goede (inter)nationale bereikbaarheid door de lucht, over de weg en met het openbaar vervoer in combinatie met de hier gesitueerde internationale topmilieus.

Deze zuidwestelijke-as van Amsterdam is dé economische motor van Nederland, aldus BSP in een persbericht. De economische groei vond hier vooral plaats in kantoorhoudende bedrijven. De werkgelegenheid nam hier in de afgelopen tien jaar met maar liefst 25% toe. Vooral de sectoren ‘Informatie en communicatie’ en ‘Advies en onderzoek’ lieten een sterke groei zien.

Behoefte aan 300.000 tot 1.500.000 m2 extra kantoren

Tot 2030 is er in de zuidwest-as van de MRA een additionele behoefte aan 300.000 tot 1.500.000 m2 kantoren. Van der Heijde: ‘De precieze aantallen hangen af van welke prognose wordt gevolgd. Op basis van ontwikkelingen gedurende de afgelopen tien jaar verwacht BSP echter dat de hogere inschatting realistisch zal blijken.’ Bij de berekeningen is het uitgangspunt dat het incourante kantorenaanbod in de komende jaren wordt getransformeerd naar andere functies.

Als gevolg van de internationalisering van de Zuidwest-as van Amsterdam is er in de komende periode in toenemende mate behoefte aan voldoende internationale topmilieus. Tot 2030 is er een additionele behoefte van ca. 100.000 tot 500.000 m2. Daarnaast is er ook nog een tekort aan locaties rond multimodale knooppunten van ca. 300.000 tot 700.000 m2 en behoefte aan 100.000 tot 350.000 m2 innovatieve kantorenmilieus. Dit zijn kantoren waar veel research en development wordt gedaan. Aan kantoren in de overige kantorenmilieus bestaat een overaanbod.

ENTER [NL]

Bedrijven vestigen zich graag in Amsterdam, maar de historische binnenstad is vol. In de periode 2019-2023 ontstaat daarom behoefte aan nieuwe kantorenlocaties in multimodale knooppunten. Deze capaciteit kan in Amsterdam en de MRA nog opgevangen worden op bestaande en nieuw te ontwikkelen multimodale knooppunten. Van der Heijde: ‘De as Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp past perfect in dit profiel. Het is gebied dat het nu al goed doet, er is al een infrastructurele basis en er is nog ruimte voor ontwikkelingen.’

Tussen 2022-2026 ontstaat behoefte aan nieuwe kantorenlocaties in Innovatiedistricten en in 2025-2028 aan een nieuw Internationaal topmilieu. Deze additionele behoefte aan deze twee specifieke kantorenmilieus zal in het volgende decennium met name binnen de deelgebieden van ENTER [NL] ontwikkeld dienen te worden, waardoor de planvorming voor ENTER [NL] op korte termijn mogelijk gemaakt zal moeten worden, aldus het BSP.

Tijdige aanleg hoogwaardige infrastructuur

Voor een succesvolle ontwikkeling van een internationaal topmilieu is het volgens BSP cruciaal dat de hoogwaardige verbindingen met het openbaar vervoer en over de weg op tijd zijn gerealiseerd.. Voor de ontwikkeling van ENTER [NL] betekent dit dat de planvorming van een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding versneld plaats dient te vinden om op tijd de benodigde deelgebieden te kunnen realiseren. Van der Heijde: 'Onder hoogwaardige openbare vervoersverbindingen verstaat het BSP treinen, metro’s en sneltrams. Snelbussen kunnen als transitiemiddel dienen.'

Ook voor het Amstelgebied heeft Amsterdam grootse plannen. Zo wordt Kantorengebied Amstel 3 in de Bijlmermeer getransformeerd tot een gemengde stadswijk met woningen en andere voorzieningen.