Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft. Grondexploitaties waarin een woonfunctie is opgenomen vormen het gros van de positieve grondexploitaties. In totaal gaat het om 852 miljoen euro, tegenover 191 miljoen euro voor bedrijfsinfrastructuur.

Onderzoeker en hoogleraar Grondbeleid Willem Korthals Altes merkt daarbij wel op dat het verleden leert dat bij de jaarafsluiting van grondexploitaties nog aanzienlijke wijzigingen kunnen plaatsvinden, waardoor het uiteindelijke jaarresultaat, na herwaardering van alle grondexploitaties, mogelijk tóch nog onder het niveau van het topjaar 2006 (€ 919 mln) zou kunnen uitkomen.
 

Groningen en Zeeland nog in de min
Op provincieniveau bestaan grote verschillen in de grondexploitatiesaldi voor woningen. Met name in Zuid- (€ 181 mln) en Noord-Holland (€ 318 mln), Gelderland (€ 102 mln), Overijssel (€ 88 mln) en Noord-Brabant (€ 126 mjn) zijn de saldi hoog. Samen maken de saldi in deze provincies 95% van het totaal op. Groningen en Zeeland zijn de enige twee provincies met een negatief saldo, van respectievelijk € 3 mln en € 4 mln. Over het algemeen ligt de grondopbrengsten dus het hoogst in de Stedenring Centraal Nederland, aldus de TU Delft in het perscommuniqué. Ook bij grondexploitaties voor bedrijventerreinen is er eveneens sprake van een concentratie van grondopbrengsten in met name Noord-Brabant, maar ook in Gelderland, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland.
 

1/3 gemeenten negatieve saldi
32% van de gemeenten heeft ondanks het positieve saldo van een miljard nog te maken met tekorten op grondexploitaties op het gebied van wonen en 36% heeft negatieve saldi op het gebied van bedrijfsinfrastructuur. Wel zijn deze tekorten overwegend lager dan tijdens de crisis.Enkele gemeenten die in het verleden een negatief saldo hadden, hebben nu een positief saldo. Zo heeft Apeldoorn (dat ooit bijna failliet ging op het gronddossier, red.) nu een saldo van + € 13 miljoen en heeft Lansingerland (evenzo) een saldo van + € 6 miljoen.

 

Grondexploitatiesaldi rijzen sinds 2012, maar waren nooit zo hoog als nu. Bron: Korthals Altes, W. (2018).
Lees hier meer over de ontwikkeling van grondexploitatie: Kavelfabriek weer op dreef