Lees ook: Deze wijken waren het gasverbod voor

In het besluit wordt de inwerkingtreding geregeld van de wet Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) van 9 april 2018. Deze wet treedt gefaseerd in werking. Per 1 juli 2018 treden de onderdelen samenhangend met het schrappen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen uit de Gaswet in werking. Ook de onderdelen waarvoor geen lagere regelgeving nodig is, treden per 1 juli 2018 in werking. Een aantal onderdelen treedt per 1 januari 2019 in werking. Tot slot is er een aantal onderdelen waarvoor op een later moment een besluit wordt genomen over de inwerkingtreding. 

'Intensief overleg'

Het is rijksbeleid om een periode van twee maanden aan de houden tussen publicatie van de wet en de inwerkingtreding. Voor de onderdelen die op 1 juli 2018 in werking treden is de periode in dit geval korter dan twee maanden. Over de gasaansluitplicht is volgens het kabinet 'intensief overleg gevoerd met stakeholders'. Inwerkingtreding op 1 juli 2018 wordt om die reden volgens het kabinet niet bezwaarlijk geacht.

'Breed bezwaar'

Directeur van de vereniging van projectontwikkelaars NEPROM Jan Fokkema is niet blij met de versnelde invoering. 'Het kabinet geeft in de toelichting op het besluit aan dat er intensief overleg is gevoerd met stakeholders. Mocht hiermee de induk worden gewekt dat er geen bezwaar is bij de stakeholders, dan moet die induk worden weggenomen. Er is breed bezwaar gemaakt door ontwikkelaars en bouwers en de Vereniging Eigen Huis.'

Het ging de ontwikkelaars en bouwers daabij niet om het gasverbod an sich, wel om de versnelde invoering, dat op praktische uitvoeringsbezwaren stuit, aldus Fokkema in een uitgebreide toelichting op Stadszaken.nl, eerder deze week.

De andere onderdelen van de wet die op 1 juli 2018 in werking treden, betreffen meer technische wijzigingen en wijzigingen die uitvoering geven aan Europese regelgeving of daar een grondslag voor creëren; deze onderdelen zullen geen ingrijpende wijzigingen voor de praktijk met zich brengen, waardoor inwerkingtreding op 1 juli 2018 volgens het kabinet eveneens niet bezwaarlijk wordt geacht.