Update: 14 mei 2018

Lees ook: Gasverbod per 1 juli definitief

De bouwers laten er geen misverstand over bestaan: verduurzamen staat hoog op de agenda, maar een periode van 3 maanden is te kort om bouwplannen die nog leunen op gas om te katten tot gasloze plannen, zonder enorm hoge kosten te maken en geconfronteerd te worden met onderliggende infrastructurele problemen. Deze zorgen uitten de vereniging van projectontwikkelaars NEPROM, de koepel van woningcorporaties Aedes en Bouwend Nederland twee weken terug in een brief gericht aan minister Ollongren en Wiebes. De bouwers kregen begrip – 3 maanden is inderdaad snel – maar ook kritiek. Zo stelde Marjan Minnesma op Stadszaken dat Europa al 10 jaar geleden had moeten starten met het bouwen van energieneutrale huizen: ‘Ontwikkelaars hadden eerder moeten beginnen.’ Deze wijken waren het gasverbod al voor:

RijswijkBuiten

De gemeente Rijswijk bouwt al vijf jaar gasvrij. Daarmee is de wijk het gasverbod dat in juli ingaat flink voor. In 2007 koos de gemeente Rijswijk voor een duurzaam pad waarin werd gepleit voor een andere manier van ontwikkelen. RijswijkBuiten heeft geen gasnetwerk en is compleet energieneutraal.

Alle woningen hebben een A+++ energielabel, driedubbel glas en zonnepanelen. Een andere belangrijke invalshoek is het sociale aspect van de buurt. De gemeente stelt dat bewoners het concept dragen waardoor contact houden met de bewoners van groot belang is.

Derde fase Rijswijk
Rijswijk derde fase. Bron: Onafhankelijk Rijswijk

Mandora in Houten

De ecowijk Mandora in Houten werd in 2015 gebouwd. Op 13 mei 2017 werd de wijk opgeleverd. De Wijk is aangesloten op een warmtestysteem waarbij er geen grondwater heen en weer wordt gepompt, in plaats daarvan wordt de grondtemperatuur gebruikt als warmte en koude opslag. Alle woningen hebben driedubbel glas, de daken zijn goed geïsoleerd en alle energie wordt opgewekt door middel van natuurlijke bronnen zoals de zon en water.


Ecowijk Mandora. Bron: M. Tielen

GWL-terrein in Amsterdam

In 1997 werden de eerste woningen opgeleverd op het voormalige terrein van Gemeente Waterleidingen in Amsterdam. De wijk werd autovrij opgeleverd en gebouwd volgens duurzame principes. Aan de hand van een warmtekrachtkoppelingcentrale wordt er eigen elektriciteit opgewekt. Het hete koelwater wordt door de wijk gepompt voor verwarming en warm water.

GWL-terrein
GWL-Terrein Amsterdam. Bron: GWL-terrein.nl

Daarnaast zijn alle bouwmaterialen van de wijk duurzaam, van de duurzame houten raamkozijnen tot de milieuvriendelijke verf. Ook is in de wijk rekening gehouden met de afvoer van water, op zoveel mogelijk plekken is er onverharde bodem waardoor het regenwater de grond in kan zakken.

Voordorp in Utrecht

In 1989 werd het initiatief 'Het groene dak' opgezet in Voordorp. Het project was voor mens- en milieuvriendelijk bouwen. In totaal staan er 66 woningen in de wijk, welke stuk voor stuk duurzaam zijn gebouwd. Er is alleen gebruik gemaakt van milieuvriendelijk bouwmateriaal.

Ook is er gebruik gemaakt van passieve zonne-energie. Dat wil zeggen dat er grotere ramen op het zuiden zijn gebouwd en kleinere op het noorden om zoveel mogelijk zonnewarmte op te vangen. Daarnaast zijn de huizen goed geïsoleerd. Tot slot is er bezuinigd op water in de buurt en worden auto's geweerd waardoor er een milieuvriendelijke omgeving ontstaat.

Een andere duurzame wijk in Utrecht is de Veemarkt. Lees hier het artikel 'Hoe duurzaam is de Veemarkt?'

Anna's Hoeve in Hilversum

Bij het bouwen van de huizen is rekening gehouden met de vorm van de daken zodat ze geschikt zijn voor zonnepanelen. De huizen hebben energie-zuinige vloerverwarming en zijn ook goed geïsoleerd. De woningen worden opgebouwd uit kalkzandsteen en metselwerk buitengevels. Metselwerk heeft een lange levensduur waardoor de huizen goed onderhouden kunnen worden.

De wijk is duurzaam op alle facetten, dat wil zeggen planet, people, profit. Dit betekent dat de wijk duurzaam is op gebied van energie, leefbaarheid en functiemenging. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk hemelwater en afvalwater gescheiden. Er worden infiltratiekoffers gebruikt voor het bergen van regenwater.

Anna's Verhoeven
Anna's Verhoeven. Bron: Chielmedia

Geerpark in Vlijmen

Geerpark in Vlijmen is een duurzame wijk waar alle huizen volledig elektrisch zijn. Er staan in Geerpark NOM-woningen, dat wil zeggen dat de woningen nul-op-de-meter zijn. Hierdoor is de energierekening zeer laag of zelfs nul euro. Alle woningen in Geerpark zijn honderd procent elektrisch en zonder gasaansluiting. 

Goede morgen is het nieuwe bouwproject van Gerpark, hier komen verschillende koop en huurwoningen. Ook hier zullen alleen NOM-woningen komen te staan, alle energie wordt opgewekt door natuurlijke energiebronnen. 

De wijk wordt omringt door groen en water met natuurvriendelijke oevers en rietkragen. De oevers en rietkragen vormen een buffer en afvoer voor regenwater. Los van duurzaamheid op gebied van energie zijn de huizen ook zo gebouwd dat ze over honderd jaar nog steeds van goede kwaliteit zijn. Er is oog voor biodiversiteit én architectuur in de wijk.

Geerpark
Geerpark in Vlijmen

Harga in Schiedam

Harga in Schiedam is een volledig gasloze wijk met 550 woningen en een eveneens groot gasloos sportcomplex. Alle huizen zijn voorzien van goede isolatie: van driedubbel glas tot vloerisolatie. Daarnaast zijn de woningen voorzien van een eigen bodemwarmtepomp en hebben de woningen zonnepanelen waardoor de huizen zelfvoorzienend en energieneutraal zijn. Er is sprake van scheiding tussen rioolwater en hemelwaterafvoer, dit is een duurzame oplossingen voor het waterafvoerprobleem waar versteende wijken mee kampen. Alle woningen kunnen zichzelf voorzien van energie voor verwarmen, verkoelen, venitleren en leveren van warm water. 

Woont u in een duurzame wijk die niet is genoemd maar wel de moeite waard is? Mail naar redactie@stadszaken