Samen met corporaties, netwerkbedrijven en waterschappen maken zij hiervoor een naar eigen zeggen sluitende businesscase. Met Transform willen de steden er met name voor zorgen dat ook huiseigenaren met een smallere beurs kunnen overstappen van aardgas op duurzame energie, door te voorzien in voorfinanciering van de noodzakelijke investeringen. 

Bestuurders uit de vier steden legden Transform afgelopen week voor aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatakkoord. Naast informatie is ook een lijst met knelpunten en belemmeringen in de regelgeving over tafel gegaan. Aan RTV Zwolle vertelt Nijpels: "Transform is een goed voorbeeld van de aanpak die we nodig hebben. Ik ga dit zeker inbrengen in het overleg over het Klimaatakkoord. De besproken knelpunten zullen aandacht krijgen in Den Haag."

Hulp aan woningbezitters

De financiering van de energietransitie voor eigen woningbezitters is een hoeksteen in Transform. Tegen RTV Zwolle zegt Wethouder Mark Sandmann (Apeldoorn): "Deze opgave vraagt een nieuw financieel instrument: de transitie-exploitatie. In de ‘trex’ worden investeringen, exploitatielasten en opbrengsten met elkaar in evenwicht gebracht. Dat wordt de basis voor de externe financiering en de onderlinge afspraken met onze partners in de wijken."

Schaalvoordelen

Volgens de vier gemeenten biedt een strakke gebiedsgewijze aanpak van de energietransitie financieel schaalvoordelen, bijvoorbeeld voor de noodzakelijke aanpassing van onderliggende netwerken en bij de inkoop en installatie van de benodigde apparatuur. Ook zou het kansen bieden voor verwante opgaven als klimaatadaptatie. Wethouder Michiel van Willigen (Zwolle): "Wij kunnen in de wijk Berkum mede dankzij Transform opschalen en versnellen. Door een integrale en inclusieve gebiedsgewijze aanpak nemen we iedereen mee en kunnen we werk met werk maken."

Kennis bundelen en interesse

De steden en Transform werken de komende periode samen met genoemde partners verder. Samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bundelen zij kennis en leerervaringen voor de inzet van marktrijpe innovaties. Inmiddels zijn ook de ministeries BZK en EZK betrokken. Er is interesse van de provincies Gelderland en Overijssel en de netwerkbedrijven Alliander en Enexis. Transform legt nu contacten met de waterschappen in het werkgebied. Corporaties zijn of worden lokaal betrokken in de verdere uitwerking. In de financiële wereld zijn contacten met de BNG, het NIA/Invest.nl, EFSI/EIB en institutionele beleggers.