Het onderzoeksbureau deed onderzoek onder alle Nederlandse gemeenten door middel van enquêtering. Van de 62.000 woningen die in 2017 in Nederland werden opgeleverd, heeft 37% geen aardgasaansluiting. Wel zijn er landelijk grote verschillen zichtbaar. In de gemeenten Purmerend en Almere is bijna 100% van de nieuw gebouwde woningen aardgasvrij. Daartegenover zegt 41% van de aan de enquête deelnemende gemeenten geen enkele gasloze woning te hebben opgeleverd.

50% van de deelnemende gemeenten stelt wel plannen te hebben om de komende vijf jaar aardgasvrij te bouwen. Zo heeft Amsterdam het streven om de komende twee jaar voor 75% gasloos te bouwen.  In Eindhoven is 25% van de in 2017 gebouwde woningen aardgasloos, maar de gemeente stelt dat van de woningen die nu in de planfase zitten 90% zonder gas zal worden opgeleverd.

Veel woningen die nu in ontwikkeling zijn, zitten nog in de ‘zachte’ planningsfase. Nog niet alle vergunningen zijn geregeld. 18% van de ondervraagde gemeenten zei daarom tegen Rigo dat nieuwbouwplannen waarbij de beslissing voor aardgas al gemaakt is, nog teruggedraaid kunnen worden.  Hierdoor kan het aandeel gemeentes dat de komende 5 jaar daadwerkelijk aardgasvrij gaat bouwen, afwijken van de geprognosticeerde 50%. 

 

Lees hier hoe Milieudefensie denkt over aardgasvrij bouwen.
Lees hier over hoe Utrecht Overvecht-Noord aardgasvrij maakt