De hevige regenval van zondagnacht past in een beeld dat klimaatwetenschappers al langer constateren: hevige buien komen vaker voor. En dat raakt volgens Timo Brinkman van het Verbond van Verzekeraars aan de kern van een verzekering: om onzekere voorvallen te verzekeren. 'Particulieren zijn standaard verzekerd tegen schade door hagel, storm, regen, sneeuw en vorst. Die ene bui is in principe gewoon verzekerd volgens de polisvoorwaarden. Pas als wateroverlast een zeker scenario wordt, heeft verzekeren geen zin. De premie is gerelateerd aan het risico dat iets gebeurt. Dat risico wordt groter naarmate de kans en/of de schade toeneemt. Je zult dus het risico moeten verkleinen met maatregelen.'

Een beeld van de schade van de overlast van de nacht van zondag op maandag heeft Brinkman niet (hij houdt zich niet bezig met schadeafhandelingen), maar het zal nog niet in de buurt komen van schade op 25 juni 2016, toen een enorme hoosbui gecombineerd met hagelstenen voor honderden miljoenen euro aan vernielingen aanrichtte in Limburg en Noord-Brabant. Aanvankelijk stond de teller op 500 miljoen aan claims. Twee jaar na dato staat het definitieve bedrag volgens Brinkman op 600 miljoen. Verzekeraar Achmea moest voor 300 miljoen in de buidel tasten, waarvan ze ongeveer voor de helft zelf weer verzekerd was. 'Dat alles staat nog los van de schade die niet verzekerd was.’

Stresstesten

'Meer regen is op zich geen probleem, als het maar goed wordt opgevangen', stelt Brinkman. Hij juicht de inspanning toe die vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie worden genomen, maar vindt dat het niet snel genoeg gaat. In het Deltaplan staat dat elke overheid uiterlijk 2019 een klimaatstresstest moet hebben uitgevoerd. De verplichting gaat echter niet verder dan het uitvoeren van een globale toets (ook wel 'stresstest-light' genoemd, red.) die als voornaamste doel heeft om een risicodialoog op gang te brengen op basis waarvan later, eventueel aangevuld met getailleerde terreinanalyses, een maatregelprogramma kan worden opgesteld. Voor Timo Brinkman duurt dat wat lang. ‘Wij wachten niet op die stresstesten van gemeenten. Bij toenemende neerslag zien verzekeraars vanzelf waar schade vaker optreedt. Wij adviseren gemeenten niet te wachten op die risicodialoog, maar gelijk actie te ondernemen op plekken waarvan nu al duidelijk is dat er extra risico op schade is. Als het risico te groot wordt, is deze op termijn misschien wel onverzekerbaar. De schade-uitkering komt immers uit premies. Bovendien geeft een ondergelopen huis ook een hoop gedoe en leed.’

Onlangs bracht het Verbond van Verzekeraars het rapport ‘Hoofd boven water’ uit, met tips voor preventieve maatregelen die gemeenten/bedrijven/burgers nu al kunnen nemen. In bijgaande webinar licht Timo Brinkman van het Verbond van Verzekeraars e.e.a. persoonlijk toe. Meer info: https://verzekeraars.nl/klimaat.