De meesten van ons hebben op school of van onze ouders niets geleerd over deze technologie. Alleen wie er echt in is geïnteresseerd, doet actief mee. De rest overkomt het.

Dat is niet raar. Maar ook niet goed. In de huidige, getechnologiseerde samenleving hebben we vrijwel de hele dag door te maken met algoritmes. Terwijl ik dit stukje schrijf, als ik bel, tv kijk, autorij, analoge techniek bestaat niet meer. En als ik op straat loop word ik vrijwel overal in de openbare ruimte gemonitord door sensoren. Al is het maar door die in mijn telefoon. Al die sensoren genereren grote hoeveelheden data, waar beslissingen mee worden genomen. Over uw leven en het mijne.

Burgers en bestuurders samen verantwoordelijk 

Als de facebook-sleepwet-privacy-discussie ons iets leert, is dat we ons daar zorgen over maken. En dat we van onze bestuurders verwachten dat ze er verstandige beslissingen over nemen. Zoals ze dat ook doen voor tal van andere onderwerpen die ons leven ingrijpend beïnvloeden. En dat ze ons vervolgens uitleggen wat ze hebben besloten. En waarom.

Maar stel, die bestuurder weet wel waar het over gaat, hoe kan hij dat vervolgens dan uitleggen aan burgers die er zelf maar weinig van begrijpen? Een betrokken bestuur, heeft betrokken burgers nodig. Of in ieder geval burgers die dezelfde taal spreken als dat bestuur. Daar moet het bestuur zich constant bewust van zijn. Je moet communiceren op het niveau van je burgers. Maar het komt niet van één kant. De verantwoordelijkheid ligt ook bij de burgers.

Inburgeringscursus voor de smart city

En dus moeten wij, burgers, ons beter informeren. We komen er niet meer mee weg om te doen alsof de smart city een ver-van-ons-bed-show is. Het is onze verantwoordelijkheid om te weten waar het over gaat. Om te begrijpen in welke wereld we leven. Wij moeten zorgen dat we de goede kennis krijgen en dat onze kinderen goed worden opgeleid. Als burger hebben we het recht om beschermd te worden door een overheid die weet waar ze het over heeft. Maar we hebben ook de plicht om ons te informeren. Onze algemene ontwikkeling heeft een update nodig: het is tijd voor een inburgeringscursus voor de smart city.