In combinatie met de immigratie leverde dat wel groei maar ‘slechts’ met 12.500 inwoners. Is dit een signaal dat er een einde komt aan de forse bevolkingsgroei en daaraan gelieerde woningvraag? Nou nee.

Winterdip in de groei

Nadere beschouwing relativeert het relatief lage groeicijfer van de afgelopen winter. Allereerst hadden we te maken met veel inwoners die overleden. In week 9 stierven 3887 Nederlanders, het hoogste aantal in één week sinds januari 1945, tijdens de Hongerwinter.

Het had te maken met de uitzonderlijk lange griepperiode afgelopen winter. Dat leidde tot een hoogseizoen voor de Man met de Zeis. Met de toenemende vergrijzing zal de bevolkingsgroei ook in de toekomst vatbaarder blijven voor een sterftepieken.

Tegelijkertijd zien we dat kinderen krijgen al een tijdje ‘uit’ is. Het aantal geboorten daalt al jaren en was ook deze winter nog eens extra laag. De winterse babyschaarste komt doordat jonge mensen die een kind wensen in staat zijn dat te plannen: liever in de zomer. Het winterseizoen is minder geliefd bij geplande kinderen. De winter is voor de vroedvrouwen juist een laagseizoen.

De combinatie van veel sterfgevallen en weinig geboorten maakt de winter steeds vaker tot een natuurlijk krimpseizoen. Zo ook afgelopen winter: Er gingen 6000 meer mensen dood dan er kinderen werden geboren.

Groeizame zomers

In de zomer wordt alles anders. Bij Zomerse temperaturen zijn er telkens relatief weinig sterfgevallen en richting zomer en herfst neemt het aantal baby’s ook weer toe.

Daarbovenop kent ook immigratie zijn seizoenpatroon: voor arbeidsmigranten met gezinnen, seizoenwerkers en buitenlandse studenten is de zomer doorgaans het moment om naar Nederland te komen. De vakanties lopen af en de scholen en universiteiten openen weldra hun deuren. Nogal wat immigranten passen hun mobiliteit er op aan/ zorgen dat ze op tijd in het land zijn. Het migratiesaldo piekte afgelopen jaren telkens hoger in Q3. De bevolkingsgroei krijgt ’s zomers door immigratie  een flinke boost (zie grafiek).

Demografische hoogseizoen komt er weer aan

Het lage groeicijfer van  Q1 is dus vooral  een demografische winterdip die in de nazomer ruimschoots wordt gecompenseerd door een demografisch hoogseizoen in Q3.  De groeicijfers voor 2018 zullen dus best nog flink oplopen.  De prognose van het CBS voor het jaartotaal : +80.000 waarvan 60.000 migratiesaldo. Dat staat nog steeds voor een forse bevolkingsgroei.

Vertaald naar huishoudens heeft dat uiteraard zijn weerslag (volgens prognose 2016) op de extra woningvraag. Tot 2025 rekent het CBS nog op een aanwas van ruim 300 duizend huishoudens ondanks terugkerende kans op een demografische  winterdip

Hoewel, die huishoudensgroei komt niet uitsluitend door meer inwoners, maar bijvoorbeeld ook doordat   partners  niet meer van elkaar houden, apart gaan wonen of co- ouderen. Ook dat draagt een steentje bij aan de groeiende woningvraag. Daarover een volgende keer meer.

Migratiesaldo per kwartaalMigratiesaldo per kwartaal. Bron: CBS