Leiden en Voorschoten liggen geografisch gezien praktisch tegen elkaar aan, maar de bedragen ze rekenen voor vergunningen konden niet verder uit elkaar liggen. Voorschoten vraagt 938 euro voor een dakkapel van € 5.000 - € 10.000 en Leiden vraagt voor een vergelijkebare kapel €40,-. Dat blijkt uit analyse van Slimster van onderzoek door COELO, dat gemeentes in Nederland vergeleek. De meeste gemeenten (63%) vragen tussen de € 200 en € 400 voor een dakkapelvergunning en zitten dus dicht bij het gemiddelde van € 333. Er echter een aantal uitschieters waar men fiks meer voor een vergunning vraagt dan elders.

Sinds 1 oktober 2010 zijn vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu allemaal gebundeld in de omgevingsvergunning. Sindsdien is er volgens het COELO kritiek op de uiteenlopende prijzen die gehanteerd worden.

Kostendekkende tarieven: gemeente beslist

Officieel mogen gemeenten niet verdienen aan de kosten die ze in rekening brengen, maar de kosten die een gemeente maakt kunnen sterk verschillen en bovendien hebben gemeenten eigen methodes om deze kosten over de aanvragers te verdelen. Met leges kunnen gemeenten een deel van de gemaakte kosten dekken. Voor bepaalde leges zijn er maximumtarieven ingesteld door het Rijk, maar dit is niet het geval bij omgevingsvergunningen. Gemeenten hebben hierdoor de vrije hand in hetvaststellen van de bouwleges, mits de inkomsten niet hoger uitvallen dan de kosten. Een gemeente mag maximaal 100% kostendekkend zijn met de bouwleges, maarkan ervoor kiezen om minder te verhalen. Stelt de ene gemeente vast om 100% van de kosten te dekken met de bouwleges en is de andere gemeente 75%kostendekkend? Dan ontstaat er een verschil in vergunningskosten, zo meldt Slimster.

De lokale omstandigheden spelen volgens Slimster ook een rol. In de ene gemeente worden meer bouwaanvragen gedaan dan in de andere gemeente. Daarnaast is een gemeentemet een historische binnenstad meer tijd kwijt aan bouwaanvragen en – vergunningen dan een gemeente met veel aanvragen in nieuwere woonwijken.

Wilt u weten hoe het er in uw gemeente voor staat? Een handige tool vindt u hier.