Veel organisaties zijn bezig met gasloos bouwen. De nieuw aangenomen Wet voortgang energietransitie (VET) draagt hier ook aan bij. Milieudefensie brengt een plan naar buiten met het oog de energietransitie te versnellen. Het plan is zowel bedoeld voor huizenbezitters, huurders en mensen in de bijstand. Zo ligt er een voorstel voor lagere rente op het hypotheekdeel dat wordt gebruikt voor verduurzaming van de woning.

Een tweede voorstel is het verlagen van de onroerendezaakbelasting voor duurzame huizen. Ook moet er meer werk worden gemaakt van de aanleg van warmtenetten. Gemeenten kunnen mensen die moeite hebben met de financiering financieel steunen bij het verduurzamen.

CO2-belasting

De snelle overstap naar duurzame warmte kost volgens Milieudefensie veel geld, daarom wil de organisatie een CO2-belasting invoeren voor burgers en bedrijven. Het bedrag dat hiermee wordt opgeleverd kan in een transitiefonds worden gestoken. Deze fondsen kunnen beschikbaar worden gesteld voor burgers die de financiële middelen niet hebben om duurzame stappen te ondernemen.

Samenwerken

Milieudefensie stuurt volgende week de 'routekaart' naar alle gemeenten om die op ideeën te brengen. Maar het is de bedoeling dat iedereen aan de slag gaat met de energietransitie: woningcorporaties, banken, verkopers van witgoed en netbeheerders. Door het leveren van de routekaart wil de organisatie laten zien dat het mogelijk is om snel over te stappen: 'dit kan alleen als we het samendoen', stelt campagneleider Jorien de Lege.