1. Baantoren, Rotterdam - Powerhouse Company

Rotterdam wordt een steeds populairdere woonlocatie en de vraag naar woningen is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. In de stad wordt veelvuldig gebruikgemaakt van hoogbouw om een beperkt oppervalk maximaal te benutten. De Baantoren is hier een voorbeeld van. De opvallend smalle toren biedt plaats aan 145 woningen en moet ruimte bieden aan zowel starters als gezinnen met verschillende prijsmogelijkheden. Volgens de ontwerpers is de toren de smalste woontoren van Europa en is Rotterdam met het ontwerp een nieuw icoon rijk.

Baan Toren

 

2. Trudo Toren, Eindhoven - Stefano Boeri 

Ook in Eindhoven gaat men de hoogte in, met onder andere de Trudotoren. De toren is ontworpen door Italiaanse architect Stefano Boeri en moet ruimte bieden aan 125 sociale huurwoningen. Al deze woningen krijgen een balkon, met daarop bakken met planten, bloemen, struiken en bomen. Zo wordt de toren een verticaal bos. Architect Boeri: ‘Stedelijke bebossing verbetert het leefmilieu van de stad. Maar dat niet alleen. Het biedt ons ook een kans om de leefomstandigheden te verbeteren van de mensen die in die stad wonen. De Trudo-toren op het voormalige fabrieksterrein van Philips is daar een uitgesproken voorbeeld van. Het wordt wereldwijd het eerste verticale bos in de sociale woningbouw’

Trudo Toren

 

3. Congreshotel en woontoren,  Overhoeks Amsterdam – Team V Architectuur

In Amsterdam is men bezig met verscheidene hoogbouwprojecten. Zo worden in de wijk Overhoeks twee torens gebouwd, een congreshotel en een woontoren. Diverse bars en restaurants, een congrescentrum, een spa en wellness en een daktuin maken volgens de ontwerpers van het complex een levendige ontmoetingsplek. Met 110 meter hoogte wordt de woontoren de op drie na hoogste toren van Amsterdam.

Congreshotel en woontoren Overhoeks Amsterdam

4. Uitbreiding WTC, Amsterdam - PLP Architecture

Het WTC in Amsterdam wordt uitgebreid met een nieuwe toren, waardoor het oppervlakte van het centrum met ongeveer 28% wordt vergroot. De bestaande D-toren in de oudbouw wordt gerevitaliseerd en met de nieuwbouw verbonden. De ontwerp- en planningfase loopt door tot april 2018.

WTC-uitbreiding

5. Torens Boompjes, Rotterdam - Team V Architectuur

Rotterdam bouwt gestaag door aan haar skyline. Aan de Maas worden de Boompjes ontwikkeld, twee woontorens met verspringende volumes. Volgens Team V Architectuur is het ontwerp gericht op optimale woonkwaliteit: ‘Met twee torens kunnen we meer hoekwoningen realiseren, waardoor een groot deel van de bewoners in twee richtingen kan genieten van het spectaculaire uitzicht over de Maas, de Erasmusbrug en de oude haven.'

Torens Boompjes

Meer interessante hoogbouw vindt u in het whitepaper 'Hoogbouw in Nederland', door De Architect. U kunt het document hier aanvragen.