Elf multinationale industriële ondernemingen in de regio Zuidwest-Nederland en Oost-Vlaanderen gaan gezamenlijk de uitdaging aan. In de regio zitten een aantal grote bedrijven zoals Lamb Weston/Meijer, Cargill, Engie en Cosun.

Routekaart

Er wordt in samenwerking met de bedrijven een routekaart ontwikkeld door onderzoeksbureau CE Delft. Deze routekaart zal maatregelen bevatten die vanaf 2018 nodig zijn om de gestelde doelen te behalen. De maatregelen zijn opgenomen in de ‘Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta region’. Op dinsdag 17 april is de routekaart aangeboden aan de Tweede Kamer en aan de Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse regering.

In de routekaart zijn drie prioriteiten geformuleerd: elektriciteit en waterstof, circulaire grondstoffen en CO2-opslag en CO2-gebruik (CCS en CCU). Deze prioriteiten zijn vertaald naar acht concrete projecten. Met het uitvoeren van deze projecten hopen Nederland en België een CO2-reductie te bereiken tot negentig procent in 2050.

Projecten

Het gaat bij deze projecten onder meer om een waterstofnetwerk voor uitwisseling van waterstof tussen Gent en Vlissingen, een electrolyser van honderd MW om waterstof te produceren, het aanleggen van een netwerk ten behoeve van CO2-opslag en het project 'steel to chemicals', hierbij worden reststromen van de staal- en chemische industrie omgezet in synthesegas.

De SDR is volgens Nederland en België een geschikt startpunt voor de industrietransitie. De SDR-bedrijven liggen relatief dicht bij elkaar waardoor de onderlinge samenwerking een hogere C02-reductie kan realiseren, dan wanneer de bedrijven verder van elkaar af liggen.

Op dit moment behoren de bedrijven tot de top van de wereld als het gaat om energie-efficiëntie en emissiereductie.