Het aantal geplande woningen rondom deze ov-knooppunten is de laatste jaren flink toegenomen. In vergelijking met 2016 is het aantal woningen gestegen van 61.600 naar 99.300 woningen rond de OV-knooppunten. De ambitie van de provincie is om dit percentage zelfs op te schroeven naar minimaal vijftig procent van de nieuwbouwwoningen in Noord-Holland.

Joke Geldhof: ‘Als we ervoor zorgen dat woningen en bedrijven vooral terechtkomen rondom stations, dan benutten we de ruimte in de stad en sparen we het landschap. OV-knooppunten spelen daar een belangrijke rol in. Deze monitor laat zien dat we hard op weg zijn om onze doelen op dit gebied te halen, maar dat er nog wel wat moet gebeuren. Daar blijf ik graag een bijdrage aan leveren.’

Meetbaar

Bij knooppuntontwikkeling gaat het om complexe gebiedsontwikkeling op binnenstedelijke locaties. Gemeenten moeten daarbij zorgvuldig rekening houden met wet- en regelgeving met betrekking tot natuurgebieden, milieuzones, geluidscontouren en bestaande afspraken over woningbouw. Door deze nauwe wet- en regelgeving duurt het enkele jaren voordat het knooppuntbeleid terug te zien is in de meetbare resultaten.

Benutten van ruimte

Met behulp van het invoeren van het programma OV-knooppunten wil de provincie Noord-Holland de ruimte rondom stations beter benutten. Dit wordt gedaan met het idee dat bestaande steden intensiever worden gebruikt en het cultuurlandschap wordt behouden. Daarnaast wordt op die manier de infrastructuur of vervoersnetwerk beter benut, stelt provincie Noord-Holland. De provincie probeert in te zetten op levendige stationsomgevingen waar men graag woont, werkt en creëert. Veel stations maken op dit moment een verandering door en krijgen in het stationsgebied een mix van bedrijven, woningen, horeca en andere voorzieningen, aldus provincie Noord-Holland.