Zo worden provincies klaargestoomd om te werken met de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De navigator is vernieuwd om nog beter richting te geven, kaders te bieden en antwoord te geven op vragen.

Vaststellen van maatregelen en acties

Door gebruik te maken van het DSO kunnen provincies efficiënt en eenduidig digitaal communiceren en transacties uitvoeren met burgers, bedrijven en ketenpartners. De navigator helpt bij het vaststellen welke acties de provincie moet uitvoeren en welke maatregelen ze moeten nemen. Het doel van de navigator is dat provincies voldoen aan de vereisten om bij de invoering met de Omgevingswet te kunnen werken. Aan de hand van de navigator kunnen ook eigen ambities van de provincies worden geïmplementeerd.

Aanpassingen

In de vernieuwde versie zijn een aantal belangrijke aanpassingen gedaan. Zo is het hoofdproces ‘de provincie maakt toepasbare regels’ als deelproces ondergebracht bij het hoofdproces 'de provincie maakt omgevingsdocumenten'.

Daarnaast is het thema 'de provincie werkte met andere samen aan...' toegevoegd. Door het toevoegen van dit thema wordt er informatie gepresenteerd over de resultaten van allerlei samenwerkingsverbanden. Zo ontstaat er een beter overzicht van de verschillende (deel)producten uit het programma van de Omgevingswet.

Om activiteiten die provincies moeten oppakken overzichtelijk te houden is er gekozen voor een benadering vanuit vier processen. Die vier processen zijn:

- De provincie ontvangt aanvragen en meldingen over de fysieke leefomgeving
  en kan deze verwerken

- De provincie maakt omgevingsdocumenten en onderhoudt deze. Onderdeel van dit hoofdproces is dat de provincie toepasbare regels kan maken.

- De provincie heeft informatie over de fysieke leefomgeving beschikbaar voor beleid en uitvoering.

- De provincie werkt met andere provincies samen aan...

De focus van de navigator ligt op het digitaliseringsopgave van provincies. De hoofdprocessen zijn een op een te linken aan drie interbestuurlijke ketenprocessen (van idee tot afhandeling, van plan tot publicatie en van vraag tot informatie).

Hier kunt u meer informatie vinden over de navigator