Op dit moment stoot de binnenvaart ongeveer 2,1 Mton uit, het doel is om dit terug te dringen tot 1,7 Mton in 2030. Dit is een besparing van twintig procent en staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van ongeveer vijftigduizend huishoudens.

Voorsprong behouden

De binnenvaartsector ondertekende met minister Van Nieuwenhuizen de 'Declaration of Nijmegen'. De provincie Utrecht ondertekende de declaratie ook. Ook al heeft de binnenvaartsector een grote voorsprong wat betreft CO2-uitstoot in vergelijking met weg- en spoorvervoer, toch moeten binnenvaartschepen maatregelen nemen om deze voorsprong te behouden. Dit wordt gedaan door om te schakelen naar schonere motoren en brandstoffen.

Schepen gaan veertig jaar mee, daarom heeft de sector geen tijd te verliezen als het gaat om een omslag naar nieuwe en schonere technologie. Vrachtwagens gaan maar zeven jaar mee waardoor nieuwe techniek sneller is toe te passen. De Declaration of Nijmegen is een goede start voor de binnenvaartsector om te vergroenen.

Energieneutraal

De Declaration of Nijmegen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in nauwe samenwerking met European Green Capital Nijmegen. In de declaratie spreken verschillende overheden, havens, logistieke bedrijven en verladers af dat zij versneld het scheepsvervoer zullen verduurzamen. Het doel is namelijk om in 2050 energieneutraal te zijn.