Brainport Regio Eindhoven is al een aantal jaar druk bezig met een transformatie naar smart city. Door haar eigen ervaringen met Big Data en innovatieve technologieën wordt Eindhoven internationaal geprezen als innovator. Nu wil de stad haar opgedane kennis door middel van de Smart City K!t delen met andere Nederlandse steden, vanuit het idee dat een gemeenschappelijke basis innovatie makkelijker en sneller maakt. Zelf omschrijft de stad de kit als een LEGO-plaat, waarop steden met elkaar kunnen bouwen.

Eindhoven als slimme stad

De kit werd ontwikkeld door Dutch Institute for Technology Safety & Security  (DITSS). De fundering ligt in Eindhoven Living Lab, waar het instituut en de gemeente ervaring opdeden. Het Living Lab-project loopt sinds 2013 en heeft als doel om Stratumseind, de grootste uitgaansstraat van de stad, veiliger te maken. Hiervoor wordt onder andere gebruikgemaakt van camera’s die mensenmassa’s tellen en software die conflicten herkent aan de hand van geluid. Ook is geëxperimenteerd met gekleurd licht en geuren, om de stemming in de 250 meter lange straat te beïnvloeden. De data uit eigen sensoren en camera’s wordt in het Lab vrijwel live geanalyseerd. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van gegevens van social media en van telefoonproviders. Door al deze data te combineren ontstaat een gedetailleerd beeld van het gedrag van het uitgaansvolk.

Technologie én beleid

In de kit is de software die is ontwikkeld voor het Eindhoven Living Lab samengebundeld. Gebruik maken van de software scheelt andere gemeenten (jaren) onwikkelingstijd. Tevens is de software overgezet naar FIWARE (Future Internet WARE, zie kader), waardoor het breed inzetbaar is.Naast technische aspecten behelst de kit ook beleidsinstrumenten. Bij het gebruik van data rijzen vragen over privacy en ethiek. Eindhoven benadrukt zelf geen privacygevoelige informatie verzameld te hebben bij het Living Lab en heeft nu richtlijnen en principes opgsteld die gemeenten kunnen helpen met een probleemloze transitie naar slimme stad. De pricipes richten zich op discussiepunten als het eigendom van data, de toegankelijkheid van data en de rol van gemeentes in het beheren van data. Leidende draad in de documenten is het belang van openheid. Tevens is een document bijgevoegd waarin Eindhovense wethouders hun visie op Big Data en The Internet of Things geven, gebaseerd op ontwikkelingen in Eindhoven en Amsterdam.

FIWARE
Future Internet Ware werd ontwikkeld door de Europese Unie en is een standaard voor software gericht op het Internet of Things. Het doel van FIWARE is om het ontwikkelen van open en royaltyfree smart-applicaties makkelijker en internationaler te maken. Door de sofware om te schrijven naar FIWARE is de Eindhovense software nu dus compatibel met internationale innovaties. Bovendien is het systeem open-source, waardoor software niet gebonden is aan één bedrijf.

 

De Smart City Starter K!t kunt u hier gratis downloaden.