Leges zijn de kosten die de gemeente vraagt voor het in behandeling nemen van de omgevingsvergunning. Met de nieuwe maatregel worden er voor het bouwen van volledige energieneutrale woningen geen leges in rekening gebracht. Ook aanvragers van zonnepanelen op daken van beschermde stads- en dorpsgezichten, hoeven geen leges meer te betalen.

Emmen liet vorig jaar al weten in 2050 volledig energieneutraal te willen zijn. De nieuwe maatregel, die tot 31 december 2019 van kracht zal zijn, moet hieraan bijdragen. Tevens wil de gemeente projectontwikkelaars, bedrijven en inwoners met de maatregel aanmoedigen om volgens de BENG-eisen te gaan bouwen. BENG staat voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen. Deze eisen zijn door de Rijksoverheid opgesteld en gelden vanaf 1 januari 2020 voor alle nieuwbouwwoningen.

Naar verwachting doet de Emmense gemeenteraad eind mei een definitieve uitspraak over de nieuwe regeling. Naargelang het besluit van de raad kan de regel daarna in werking treden.