Emmen schaft leges af voor energieneutraal bouwen

De gemeente Emmen heeft besloten dat leges voor energieneutraal bouwen niet meer in rekening gebracht zullen worden. Zo wil de gemeente stappen zetten naar een energieneutrale stad.

Leges zijn de kosten die de gemeente vraagt voor het in behandeling nemen van de omgevingsvergunning. Met de nieuwe maatregel worden er voor het bouwen van volledige energieneutrale woningen geen leges in rekening gebracht. Ook aanvragers van zonnepanelen op daken van beschermde stads- en dorpsgezichten, hoeven geen leges meer te betalen.

Emmen liet vorig jaar al weten in 2050 volledig energieneutraal te willen zijn. De nieuwe maatregel, die tot 31 december 2019 van kracht zal zijn, moet hieraan bijdragen. Tevens wil de gemeente projectontwikkelaars, bedrijven en inwoners met de maatregel aanmoedigen om volgens de BENG-eisen te gaan bouwen. BENG staat voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen. Deze eisen zijn door de Rijksoverheid opgesteld en gelden vanaf 1 januari 2020 voor alle nieuwbouwwoningen.

Naar verwachting doet de Emmense gemeenteraad eind mei een definitieve uitspraak over de nieuwe regeling. Naargelang het besluit van de raad kan de regel daarna in werking treden.

De app van Stadszaken is gratis te downloaden via de Google Play Store en de App Store van Apple. Met de app heb je nieuws, opiniestukken en achtergrondverhalen over de fysieke inrichting van Nederland in een vloek en een zucht op het scherm van je smartphone of tablet. Een must-have voor de RO-professional en de liefhebbers van stedelijke en ruimtelijke trends.
Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen