Afgelopen week tweette Duncan Stutterheim, Amsterdamse ondernemer en organisator van feesten: ‘bijna niemand die in Amsterdam woont wilt meer toeristen in Amsterdam’. Tevens draagt hij een aantal maatregelen aan die de toeristenstroom naar de hoofdstad kunnen beperken.

Dat Amsterdam in trek is onder toeristen, is al langer bekend. Zo wordt de stad nu jaarlijks door tussen de 17 en 20 miljoen bezoekers aangedaan en volgens toerismedeskundige Stephen Hodes zullen deze aantallen in 2030 verdubbeld zijn. De toeristen vullen de Amsterdamse straten en attracties en worden door bewoners als Stutterheim als ongewenst ervaren.

Over de oplossing van dit probleem zijn de meningen echter verdeeld, zo bleek in de nasleep van Stutterheims tweet. Met zijn bericht ontketende hij een twitterdiscussie die een week lang duurde en waar zowel ‘gewone’ Amsterdammers als beleidsmakers met elkaar in gesprek gingen over mogelijke oplossingen. Stadszaken.nl dook in het twitterarchief en geeft hier een overzicht van het debat.

Twitterend Amsterdam buigt zich over toerismeprobleem

Twee factoren die de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan meer toerisme zijn goedkope vluchten en overnachtingen, onder andere door prijsvliegers en Airbnb. Stutterheim suggereert dan ook dat toerisme kan worden teruggedrongen door Amsterdam een duurdere bestemming te maken. Volgens sommige twitteraars is dit echter te kort door de bocht, daar economische factoren niet altijd beslissend zijn wanneer men op vakantie gaat.

Twitterend Amsterdam Buigt zich over toerismeprobleem

Andere twitteraars zien ook weinig heil in het duurder maken van toerisme en bestempelen juist dat toerisme ook positieve effecten heeft. Bart Vink, bestuurslid Ruimte en Mobiliteit in Amsterdam, wijst op de economische impuls die toeristen aan een stad geven. Hij draagt dan ook een andere oplossing aan: spreiden. Volgens Vink hoeft het aantal toeristen niet drastisch te verminderen, maar moeten ze beter verdeeld worden over de stad. Op deze manier raakt het centrum niet overbelast en kunnen andere gebieden meeprofiteren van de bezoekers.

Zijn visie wordt onderschreven door Ronnie Zijp, stedenbouwkundige bij de gemeente Lelystad. Tevens moet er volgens Vink worden gewerkt aan betere verwerking van toeristenstromen in al drukke gebieden, door infrastructurele aanpassingen en door betere handhaving, beheer en schoonmaak.

Twitterend Amsterdam buigt zich over toerismeprobleemTwitterend Amsterdam buigt zich over toerismeprobleem

Zijp legt uit hoe spreiden concreet te werk zou gaan, door grote publiekstrekkers als musea en Artis naar de rand van de stad te verplaatsen.

Spreiden wordt echter niet unaniem onthaald als ultieme oplossing voor Amsterdams problematiek. Naar aanleiding van tweets van Vink en andere beleidsmakers vragen twitteraars zich af of toeristen, waarvan een deel vooral dronken wil worden op de Wallen, wel zin hebben om randgebieden te bezoeken. Hoe wordt een gebied aantrekkelijk voor bezoekers?

Twitterend Amsterdam buigt zich over toerismeprobleemTwitterend Amsterdam buigt zich over toerismeprobleem

De ‘partytoeristen’ worden vaker geadresseerd in de discussie. Veel twitteraars maken een onderscheid tussen rustige toeristen en feesttoeristen die vooral komen om te drinken en blowen. Een aantal twitteraars denkt na over een oplossing voor dit fenomeen, onder wie Jan-Willem Wesselink, urbanist met specialisatie in de slimme stad.

Er is dus nog geen consensus bereikt tussen twitterend Amsterdam. Toerisme duurder maken lijkt niet de oplossing, maar ook bij spreiden rijzen nog vragen. Gelukkig zijn er Amsterdammers met eigen creatieve inbreng. Zo stelt Arjen Bloemhard voor dat Amsterdam in de voetsporen van Barcelona treedt en oppert Frederico dat de Amsterdamse grachtengordel van de werelderfgoedlijst moet. En wie weet, wellicht hebben zij de meediscussiërende twitterende beleidsmakers weten te inspireren.

Twitterend Amsterdam buigt zich over toerismeprobleem

Twitterend Amsterdam buigt zich over toerismeprobleem