Het grondstoffenakkoord, transitieagenda's en het Rijksbrede programma Nederland Circulair 2050 laten de urgentie van circulair ontwikkelen zien, maar op dit moment is er weinig kennis en ervaring over het circulair ontwikkelen van gebouwen.

Platform31, Metabolic, SGS Search en AT Lawyers hebben in samenwerking vier stappen geformuleerd. Een belangrijk uitgangspunt is dat circulariteit geen doel op zich is, maar een manier van werken om doelen en ambities te halen.

Stap 1: Ambitie; Waarom ontwikkel ik?

Het is handig een beleidsdocument te maken waarin de randvoorwaarden voor de gebiedsontwikkeling staan weergegeven. Zo is het nuttig van tevoren te bedenken wat het doel van de ontwikkeling van het gebouw of gebied is. Het is de bedoeling dat er ambitie ontstaat voor het ontwikkelen van een gebied aan de hand van circulair denken.

Stap 2: Aanbestedingsstrategie; Hoe ga ik samenwerken?

Het gaat hier over het inrichten van de samenwerking met de betrokken partijen. Zo is het belangrijk te bedenken vanaf welke fase er andere partijen worden betrokken. Het nadenken over de uitvoering helpt bij het vormen van de criteria. Het is de bedoeling dat aan het einde van deze stap de ambities en de manier waarop die worden bereikt duidelijk zijn.

Stap 3: Programma; Wat vraag ik mijn partners?

Bij deze stap wordt de aanbesteding tot in detail uitgewerkt. Het doel is dat er een aanbesteding klaar is om uit te zetten op de markt, waarop marktpartijen zich kunnen inschrijven. Er moet worden gekeken aan welke doelstellingen er moet worden voldaan.

Stap 4: Monitoren en meetbaarheid; Hoe bereik ik mijn doel?

Hier wordt gekeken naar de waarborging van de ambities tijdens de realisatie en de afronding van het project. Er moet worden nagedacht over monitoring en de inrichting van de samenwerking. Bij deze stap is het handig om andere partijen te betrekken om tot een plan te komen.

Bij het uitvoeren van de stappen moeten vier pragmatische uitgangspunten worden aangehouden. Zo is het is niet de bedoeling dat circulariteit wordt toegevoegd aan een al bestaande ambitie en vervolgens wegvalt tegen andere doelen zoals betaalbaarheid en snel bouwen.

Hier kunt u het volledige rapport lezen