De Chw wordt sinds 2010 ingezet als instrument voor het versnellen van onder andere woningbouwproductie. De productie wordt versneld omdat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen een half jaar uitspraak doet in een beroepszaak. Dit is twee keer zo snel als de gemiddelde tijd die er normaal voor wordt uitgetrokken.

Knelpunten oplossen

Ook kan er worden afgeweken van de wet- en regelgeving om knelpunten op te lossen rond de energietransitie. 125 gemeenten hebben eerder gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, wat goed heeft uitgepakt. Door gebruik te maken van deze mogelijkheid kunnen vastgelopen projecten worden opgepakt.

Er blijkt in praktijk veel animo te zijn voor het sneller kunnen inzetten van deze mogelijkheden. Het wetsvoorstel is daarom gericht op het vereenvoudigen en verkorten van de aanwijzigingsprocedure voor experimenten die onder de Chw vallen.

Sneller en flexibeler

Door deze verkorte procedure kunnen gemeenten sneller woningbouw realiseren door het toepassen van instrumenten die terugkomen in de Omgevingswet die in 2021 ingaat.

Op die manier kunnen gemeenten met een 'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte' sneller en flexibeler inspringen op initiatieven. Ook maakt de nieuwe wetgeving het makkelijker om te werken met het projectuitvoeringsbesluit, dit vereenvoudigd vergunningprocedures.

Bij een woningbouwprocedure kan dit een versnelling van zes maanden opleveren. De tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.