Voor het onderzoek gingen USP en Vastgoedjournaal te rade bij verschillende professionals in het vak: Jan Ruitenberg van AM RED, Taco de Groot van Vastned en Linda Annink van Urban Solutions. Ook is er een gesprek gevoerd met Managing Consultant Wiebe de Ridder en Tony Wijntuin van WYNE Strategy & Innovation over de toekomst van retail in de transformatie en ontwikkeling van winkelgebieden.

Wijntuin - specialist op het snijvlak van retail, vastgoed en gebiedsontwikkeling met veel kennis van “high traffic locaties” zoals stations en universiteitscampussen - vragen 8 ontwikkelingen om een antwoord vanuit (huidige) winkelgebieden, willen ze in de toekomst vitaal blijven:

1. Versnelling: Door de mogelijkheden van nieuwe technologie verandert de samenleving in hoog tempo.

2. Vergrijzing: We worden steeds ouder en het aantal ouderen in onze samenleving neemt verhoudingsgewijs steeds verder toe.

3. Verduurzaming: We hechten steeds meer waarde aan de duurzaamheid van producten. Daarnaast hechten we steeds minder waarde aan bezit en meer aan beleving.

4. Verdichting: De inrichting van de grotere steden wordt steeds compacter en de vraag naar (gemaks)voorzieningen neemt steeds verder toe.

5. Vertraging: Gekoppeld aan de verdichting treedt er een verschuiving op tussen modaliteiten; uit de auto, met het OV, op de fiets of te voet.

6. Verkleuring: Onze samenleving kent steeds meer diversiteit en dat beïnvloedt het speelveld van behoeften, eisen en wensen van consumenten.

7. Vermaak: We verwachten op steeds meer plekken dat we vermaakt worden of onderdeel zijn van een belevenis. Plezier in plaats van spullen.

8. Verbinding: We hechten steeds meer aan waardevolle ontmoetingen en plekken die deze ontmoetingen faciliteren.

Partijen die gericht inspelen op de bovenstaande “retailbeïnvloedende V’s” hebben de toekomst., stelt Wijntuin. Hij benadrukt dat het om de mix gaat. 'De tijd van eendimensionale retail en mono-functionele gebiedsontwikkeling is voorbij'.

Twee dimensies

Naast deze ontwikkelingen zijn er nog twee dimensies die een rol spelen in de positionering winkelgebieden. Namelijk “fun” en “functioneel” bezoekers- en koopgedrag, aldus de onderzoekers.

'Een van de twee dimensies domineert in het hoofd van de consument, afhankelijk van de plek waar hij of zij zich bevindt. Winkelgebieden die nog geen duidelijke keuze hebben gemaakt voor de dimensie waarop zij willen inspelen moeten hiermee aan de slag. Wie blijft zweven in het midden wordt overgeslagen.'

In de ontwikkeling van winkelgebieden gaat het steeds meer om de diversiteit van commerciële activiteiten. Alleen naar retail kijken is te kortzichtig, aldus Wijntuin. 'Het gaat om een veel ruimere mix van activiteiten, diensten, horeca, winkels, cultuur, sociaal– maatschappelijke functies en nieuwe combinaties hiertussen. Het ontwikkelen van de ultieme mix van activiteiten vraagt om het onderzoeken van mogelijkheden en kansen, vernieuwend denken, een goed doordacht voorzieningenconcept, maar ook om het strategisch managen van de condities waaronder eigenaren en huurders elkaar weten te vinden.'

Bij de ontwikkeling van voorzieningen in een winkelgebied is het belangrijk om goed de lokale behoefte te bepalen en deze behoefte gericht te vertalen naar de levensfase waarin het gebied zich bevindt. Dit vraag om lifecycle-denken bij ontwikkelaars en het vermogen om niet alleen op korte termijn resultaten in te willen zetten. Uiteindelijk gaat het steeds meer om duurzame waardecreatie en voorzieningengedreven placemaking samen met ondernemers, bezoekers en bewoners.

Onderzoeksrapport

Maar wie dient de leiding te nemen? Wie is verantwoordelijk? En hoe ziet de toekomstige beleving er uit? Deze randvoorwaarden komen terug in het rapport naar aanleiding van het kwantitatief onderzoek dat Vastgoedjournaal en USP Marketing Consultancy hebben gedaan onder vastgoedprofessionals.

Meldt u hier en ontvang kosteloos het rapport.
Dit artikel verscheen eerder op USP Marketing consultancy