Het grootste deel van de asbestdaken ligt op het platteland. Door de inventarisatie kan de provincie goed in kaart brengen in welke gebieden het asbest vooral ligt zodat de doelgroepen zichtbaar worden. De overheid heeft vier miljoen euro uitgetrokken om de sanering te versnellen.

De Achterhoek heeft de meeste daken met asbest, meer dan 7,7 miljoen vierkante meter aan asbest ligt op deze daken. In Rivierenland ligt voor 4 miljoen vierkante meter aan asbestdaken, de Veluwe IJssel heeft 2,2 miljoen vierkante meter aan asbestdaken, de regio Arnhem volgt met 1,8 miljoen en tot slot heeft de regio Nijmegen ongeveer 1,4 miljoen vierkante meter aan asbestdaken.

Tachtig procent

Dit betekent dat tachtig procent van het totale oppervlak aan asbestdaken op het platteland ligt. Vijftien procent van de oppervlakte aan asbest ligt binnen de bebouwde kom en tot slot vijf procent op een bedrijventerrein. De percentages verschillen sterk per regio, in stedelijke regio's zoals Nijmegen ligt een kwart van de regio namelijk in de bebouwde kom.

Inventarisatie

Verschillende gemeenten in Gelderland zijn bezig met het asbestprobleem. Door de inventarisatie is het makkelijker een beeld te vormen van de hoeveelheid asbest die er op de daken ligt in de regio's. Door het in kaart brengen van de asbestdaken per regio kunnen bewoners gerichter worden gestimuleerd om hun dak aan te pakken. Plekken waar veel asbestdaken liggen kunnen bijvoorbeeld gerichter worden aangepakt door collectief te werk te gaan. Ook blijkt uit de cijfers welke doelgroepen belangrijk zijn en kan de voortgang beter worden bijgehouden.

85 procent betrouwbaar

Door middel van luchtfoto's en straatbeelden te combineren met gegevens uit basisregistraties is er een inventarisatie gemaakt van de hoeveelheid asbestdaken. Wel blijkt uit steekproeven dat niet alle daken die uit de inventarisatie naar voren kwamen ook daadwerkelijk asbest bevatten. De betrouwbaarheid van de inventarisatie ligt rond de 85 procent.

Om de betrouwbaarheid te vergroten gaat de gemeente de komende tijd samen met omgevingsdiensten verder met de analyse. Aan het eind van het jaar zou de betrouwbaarheid dan rond de 95 procent moeten liggen. Ook wordt er bijgehouden welke daken er gesaneerd zijn om de data betrouwbaar te houden. De provincie gaat hierover in gesprek met de gemeenten.