Kiwa toetst de producten en processen binnen deze richtlijn. De sectorvereniging Betonhuis Bestrating is de vereniging voor producenten van betonnen bestratingsmaterialen.

Duurzaam produceren

Betonhuis Bestrating bevordert het duurzaam produceren en aanbesteden van de producten. Kiwa beoordeelt onder andere hoeveel en welke grondstoffen er zijn gebruikt door de producent. Daarnaast kijken ze naar de hoeveelheid energie die is verbruikt tijdens het productieproces. Producenten met een certificaat op basis van de BRL tonen aan dat het gedeclareerde milieuprofiel overeenstemt met de daadwerkelijke geproduceerde producten.

Milieukostenindicator

Het certificaat wordt niet zomaar gegeven. De producent moet een duurzaamheidsverklaring opstellen, vervolgens vindt er dan een externe review plaats van de Milieukostenindicator (MKI) van de standaardproducten plaats. De MKI wordt dan berekend uit de milieu-effecten die het resultaat zijn van een levenscyclusanalyse.

Hoe lager deze waarde is, hoe kleiner de milieubelasting. Tot slot controleert de Kiwa of de gebruikte grondstoffen en energie overeenkomen met de door de producent gebruikte waarden om de MKI te berekenen. Wanneer de Kiwa dit goedkeurt ontvangt de producent een systeemcertificaat. De Kiwa voert jaarlijks controles uit om ervoor te zorgen dat producenten zich aan de juiste waarden houden.

Gemeenten

Het Betonhuis Bestrating adviseert gemeenten om een certificaat bij BRL op te nemen in hun aanbestedingen. Het Betonhuis is de koepelorganisatie van Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), Cement en BetonCentrum (C&BC) en Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN)