Gelukkig is er na de verkiezingen juist wel ruimte voor de lange termijn. Sterker nog, focus op de toekomst is juist een makkelijke route naar concrete resultaten omdat het op korte termijn minder weerstand geeft. Onze hersenen reageren vooral op veranderingen op korte termijn.

Voor afspraken op lange termijn hebben mensen daarom weinig weerstand. Een akkoord voor lange termijn is veel makkelijker te sluiten. Energieneutraal in 2030, is voor de meeste partijen prima. Klimaatadaptief in 2040 of schone lucht in 2035? Dat is makkelijk af te spreken. Maar maak dat wel concreter met een plan van aanpak. Mensen willen consequent handelen en afspraak is tenslotte afspraak. Vanuit het lange termijn doel kan je makkelijk mensen committeren aan korte termijn acties.

Vermijd ingewikkeldheid

Situaties die we ons moeilijk kunnen voorstellen negeren we makkelijk. Dus maak het doel niet te abstract en te ingewikkeld. Ons bewustzijn is heel goed in staat om verhaaltjes te bedenken waarom je nu nog niets hoeft te doen. ‘Er is nog een groter probleem’, ‘Eerst moet het Rijk iets doen’, ‘Nog niet alles is duidelijk’, etc. Dit zie je bijvoorbeeld in discussies over energie, klimaat en luchtkwaliteit. Het is daarom belangrijk om de doelen heel duidelijk te maken. Bijvoorbeeld, we willen in 2030 niet méér energie gebruiken dan we duurzaam kunnen opwekken.

Maak duurzaamheid zo gewoon mogelijk

Innovatie klinkt mooi, maar het roept ook angstgevoelens op. De kern in de hersenen die ons waarschuwt voor bedreigingen reageert op dezelfde manier op zaken die nieuw zijn (genaamd Amygdala). Dus als je wilt dat anderen kiezen voor een slimme duurzame innovatie, breng het dan als een handige combinatie van beproefde methoden. Wanneer duurzaamheid zo gewoon mogelijk wordt aangeboden, zullen mensen eerder geneigd zijn mee te doen. Laat zien dat anderen het (gedeeltelijk) ook graag toepassen en dat het gewoon werkt.

Maak duurzaam gedrag zo makkelijk mogelijk

Is het niet vreemd dat duurzaam gedrag meestal meer moeite of geld kost? Biologisch vlees is duurder dan bio-industrie vlees. Om afvalstoffen te recyclen moet je naar de glas, papier of PMD-bak lopen terwijl het ook simpel in de restafvalzak aan de weg gezet kan worden. Als het duurzame gedrag het makkelijkst en goedkoopst zou zijn, dan zouden we het automatisch doen.

Dit principe is slim toegepast in de gemeente Amsterdam bij de nieuwe regels rond reclamedrukwerk. In Amsterdam ontvang je alleen reclamedrukwerk als je een ‘JA, JA’ sticker op je brievenbus hebt geplakt. Je moet dus moeite doen om niet duurzaam te zijn. Ook andere gemeenten gaan deze aanpak invoeren.

Benut verandermomenten

Gemeenten willen dat woningen energiezuiniger worden. Dat is een enorme opgave. Woningeigenaren moeten dat gaan doen, maar die hebben iedere dag veel andere zaken aan hun hoofd. In zo’n situatie kan je slim inspelen op verandermomenten. Verandermomenten zijn momenten waarbij de doelgroep het automatische gedrag onderbreekt en even open staat voor informatie.

Bijvoorbeeld bij een verbouwing. Als gemeente kan je dergelijke momenten herkennen, benutten en soms zelfs uitlokken. Bijvoorbeeld door energiecoaches aan te bieden in jaren 70-wijken met weinig isolatie (uitlokken), voorwaarden m.b.t. energiebesparing op te nemen in omgevingsvergunningen voor verbouwingen (benutten) of door de resultaten van warmtescans met mogelijke maatregelen toe te sturen (uitlokken).

Bestuurders en beleidsmakers beïnvloeden gedrag

Bestuurders en beleidsmakers zijn benoemd om duurzame doelen te stellen en gedrag van burgers op een efficiënte manier te veranderen. Gedragsbeïnvloeding maakt het realiseren van duurzame doelen met minimale inzet van belastinggeld mogelijk. Gelukkig omarmen steeds meer bestuurders en beleidsmakers de kracht van gedragsbeïnvloeding.