Deze maatregelen moeten de overschrijdingen van stikstofdioxide en fijnstof zo snel mogelijk oplossen. De maatregelen die worden genomen vullen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit aan.

Het grootste deel van Nederland voldoet aan de Europese normen, maar met name op het vlak van veehouderijen en drukke straten in de binnensteden moet er veel worden verbeterd. Het aanvullende plan zal op dinsdag 27 maart worden besproken. Tot 7 mei is het voor iedereen mogelijk om visies en ideeën over de aanpassing door te geven.

Knelpunten uit de wereld helpen

In 2017 spande Milieudefensie een kort geding aan tegen de staat waarin ze stelden dat de staat meer moest doen tegen luchtvervuiling. De rechter oordeelde echter in het voordeel van de staat. Nu worden er dan toch extra maatregels genomen.

Van Veldhoven: ‘We zijn continu bezig onze luchtkwaliteit verder te verbeteren en knelpunten uit de wereld uit te helpen. Het stopt dan ook niet wanneer we straks aan Europese normen voldoen, want het kabinet streeft naar de waarden die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert. Gezonde lucht is van levensbelang.’

Honderd extra maatregelen

Om de problemen rondom de luchtkwaliteit te verbeteren worden er ruim honderd extra maatregelen opgenomen. Dit zijn maatregelen die op korte termijn effect hebben of juist op langere termijn.

Zoals de herinrichting van kruispunten op korte termijn en extra investeringen in elektrische laadpalen als langetermijnmaatregelen. Ook wil het Rijk dat er een wetgeving komt die lagere parkeertarieven biedt aan auto's die minder milieubelastend zijn. Op die manier hopen ze het gebruik van schonere voertuigen te stimuleren.