Dat worden dit jaar dus 20.000 meer stenen die worden verwijderd. Op die manier wil de gemeente de verstening in de straten tegen gaan en pleinen en tuinen groener maken.

Eerste prijs Operatie Steenbreek

In 2016 won Den Haag dan ook de prijs van Operatie Steenbreek. Operatie Steenbreek is een landelijke campagne van de gelijknamige stichting. Hier zijn verschillende spelers bij betrokken, zoals Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen University en Research, Klimaatverbond Nederland en de Vitale Groene Stad.

Deze partijen delen hun kennis met gemeenten, waterschappen en bedrijfsleven. De campagne is specifiek gericht op bewoners om die te enthousiasmeren over het vergroenen van hun tuin en bewust te maken van de noodzaak ervan.

Burgers stimuleren

Er zijn al veel acties om burgers te stimuleren om hun buurt groener te maken. Wanneer gemeenten zich ook inzetten ontstaat er meer samenhang waardoor er effectiever kan worden gewerkt. Gemeenten kunnen zich aansluiten en deelnemen aan verschillende activiteiten.

Deelname van gemeenten is echter niet gratis; gemeenten met meer dan 100.000 inwoners moeten een bijdrage van 5000 euro betalen en gemeenten met minder dan 100.000 inwoners betalen 2.500 per jaar. De gemeenten moeten dus wel serieus investeren in het project.