Suburbaan wonen combineert rust en ruim wonen in een groene of blauwe omgeving met de nabijheid van de stad. Zo’n 35 tot 40% van de woonbehoefte wil nu suburbaan wonen. Door vergrijzing en verkleining van de huishoudens, neemt dit aandeel op termijn wel af. Zo maak je toch aantrekkelijke woonmilieus voor de toekomst:

1. Subliem suburbaan wonen kan bij uitstek ook binnen bestaand stedelijk gebied: echt sublieme woonmilieus als het Kazerneterrein in Ede of de Saksen-Weimarkazerne in Arnhem, combineren dorps en groenstedelijk wonen met inbreidingsplekken/herontwikkelplekken binnen bestaand stedelijk gebied. Ze scoren goed op de woningmarkt en op veel plekken is hier nog fysieke ruimte voor in de stad.

2. Sublieme suburbane woonplannen liggen op fietsafstand van het centrum, bij kleinere steden 10 minuten fietsen, bij grotere steden kan dat wat verder. Zo is suburbaan wonen echt onderdeel van het daily urban system, wat zeer gewenst is door de bewoners.

3. Sublieme suburbane woonmilieus moeten ontdichten en verdienen meer ruimte. Grotere woningen, meer ruimte om de woning, meer ruimte in het plangebied. Dat is wat de bewoners idealiter zoeken, zo krijgt het woonplan echt toekomstwaarde ten opzichte van de bestaande voorraad.

4. Sublieme suburbane woonplannen hebben subliem groen dat de bewoners echt ervaren. Zie het fantastische Maximapark in Leidsche Rijn dat zeer veel gebruiksplezier heeft voor skeeleren, fietsen, et cetera. Echt mooi water, geen makelaarswater, helpt ook. En voeg meer stadslandbouw toe.

5. Sublieme suburbane woonplannen hebben spannende hippe woningtypes, ook voor de huishoudens zonder kinderen. Zelfbouw, kangoeroewoningen, tiny houses, patiowoningen, klein wonen op grote kavel, kaswoningen, middenhuur en co-woonerven. Zo kunnen ook ouderen of jongeren zonder kinderen die suburbaan willen wonen er terecht. En zo krijgt het woonplan veel meer plussen ten opzichte van de bestaande voorraad.

6. Geef uw suburbane woonplan veel meer identiteit, zodat het een micromilieu wordt. Denk aan duinwonen in Almere Duin, het goed gedetailleerde Amersfoort Buyten voor historisch wonen en dijkwonen op het nieuwe Reeve in Kampen.

7. Kies voor exclusieve subliem suburbaan woonplekken op prachtige landschappelijke locaties. Denk aan Meinerswijk in Arnhem, tegen het centrum aan, ’t Vaneker in Enschede en Oosterwold bij Almere voor de echte pioniers.

Wat vindt u van de gouden regels, laat uw reactie achter op de Facebookpagina van Stadszaken.nl. Download het gehele paper van Stec Groep via deze link.