ECN stelt dat een labelverplichting voor maatschappelijk vastgoed zeker in de toekomst ligt. Uit het onderzoek bleek dat een labelverplichting een effectief instrument kan zijn om het energieverbruik van maatschappelijk vastgoed te verminderen. De tweede kamer zal hier binnenkort over beslissen aan de hand van het onderzoek van ECN. Het ECN stelt dat door deze verplichting bedrijven worden gestimuleerd om het proces van te verduurzaming te versnellen.

Robin Niessink van ECN stelt: ‘We zien dat er in de utiliteitsbouw al veel energiebesparende maatregelen worden genomen. Dat is een goede ontwikkeling, maar deze maatregelen zijn zeker niet voldoende voor de langetermijndoelstellingen. Daarvoor zullen we echt meer moeten doen.’ Daarom komt het bedrijf met de aanbeveling om een labelverplichting vast te stellen van minimaal label-C. Ook is er al gekeken naar de mogelijke besparingen, verminderde energiekosten, opbrengsten en terugverdientijden van een labelverplichting.

Maatregelenpakket

Uit onderzoek van ECN bleek dat in de horeca, zorg, winkels en het onderwijs sectoren het meeste kan worden bespaard. Aan de hand van het onderzoek is er een maatregelenpakket opgesteld voor de verschillende sectoren en zijn er berekeningen gemaakt van de energiebesparingen, investeringskosten, opbrengsten en terugverdientijden. Deze berekeningen zijn gemaakt voor gebouwen die een energielabel hebben dat lager is dan label-C.

Energielabel-G in scholen

Vooral in het onderwijs blijkt nog veel ruimte te zijn voor besparingen, een derde van de schoolgebouwen heeft energielabel-G. Dit gaat vooral op voor schoolgebouwen van voor 1975. Dit komt met name omdat de scholen niet goed zijn geïsoleerd en een hoog gasverbruik hebben. Er is hier dus nog veel aan verbetering mogelijk, zoals gevel- en dakisolatie.

Voor ziekenhuizen zijn de mogelijke besparingen vaak lager omdat het gebouw 24/7 in gebruik is, daarnaast is het vaak warmer in ziekenhuizen dan in andere gebouwen. Wel kunnen er maatregelen worden genomen door bijvoorbeeld beter te isoleren en ledverlichting te plaatsen.

Label-A verplichten

Het ECN heeft ook onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van een label-A verplichting. Om dit te realiseren zou er nog meer glasisolatie, zon-PV en warmteterugwinning uit ventilatielucht moeten plaatsvinden. Dit zijn behoorlijk grote investeringen, het ECN ziet dit zelf ook in, maar stelt dat het uiteindelijk wel tot meer energiebesparing zal leiden en de energiekosten dus zal verlagen. Voor nu blijft de verplichting voor maatschappelijk vastgoed energielabel-C.

Volgens Niessink moeten bedrijven nu al anticiperen op de mogelijke verplichting van energielabel-C. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld zoeken naar mogelijkheden om de kosten van de energiebesparing te financieren. In sommige gevallen kunnen lokale overheden bijvoorbeeld hulp bieden.