Er zijn verschillende categorieën waar de projecten in vallen. In de categorie Identiteit en Icoonwaarde zijn dat Concertzaal Musis Sacrum in Arnhem, het bezoekerspaviljoen Park Vijversburg in Tytjerk en het Stadsarchief in Delft. De categorie Stimulerende Omgevingen wordt vertegenwoordigd door het Gelders Huis in Arnhem en paviljoen Circl op de Amsterdamse Zuidas.

In de categorie Leefbaarheid en Sociale Cohesie doen Sportcampus Zuiderpark in Den Haag, het sociale woningbouwcomplex Space-S in Eindhoven en Multifunctioneel Centrum Doelum in Renkum mee. Tot slot dingt in de categorie Particuliere Woonbeleving het Superlofts Blok Y in Utrecht mee.

De uitreiking zal op 18 mei plaatsvinden in de voormalige Bijlmerbajes in Amsterdam. Die overigens wordt verbouwd tot een energieneutrale stadswijk.

Thema's

Er waren dit jaar 110 inzendingen waar de jury uit kon kiezen. De jury bestaat onder andere uit voorzitterschap van Louise Vet (directeur van het Nederlandse Instituut voor Ecologie van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, NIOO-KNAW). Hoewel er veel wordt gebouwd is de nasleep van de crisis nog steeds goed zichtbaar in het aantal gebouwen dat wordt opgeleverd.

Door de vele leegstand werd de focus toentertijd verlegd van nieuwbouw naar transformatie en herbestemming. Een aantal van de inzendingen maakt dan ook gebruik van restauratie en hergebruikte bouwmaterialen. Daarnaast is duurzaamheid ook een thema dat veel terug te zien is in de genomineerde projecten. De sportcampus Zuiderpark heeft bijvoorbeeld een groen dak met zonnepalen en is een energieleverend gebouw.

Een andere trend die zichtbaar is, is de afnamen van spektakelarchitectuur en de terugkeer van ambacht en vakmanschap. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in het Stadsarchief en het Multifunctionele Centrum waarbij gebruik is gemaakt van klassiek metselwerk en gevels.

Crisis

Het woningbouwproject Superlofst is een typisch product van de crisis. Omdat veel grote ontwikkelaars hun projecten niet meer konden financieren, was de gemeente bij de verkoop dan de grond aangewezen op particulieren en kleine ontwikkelaars. Daarom werden er woningen gebouwd die bewoners zelf verder kunnen afbouwen naar eigen wensen. Bewoners worden op deze manier actief betrokken bij de bouw van de woningen.

Stemmen op de projecten kan nog tot 1 mei.