Uit onderzoek van NOS blijkt dat slechts 28% van de huidige gemeenteraadsleden op dit moment vrouw is (tegenover 38% in de Tweede Kamer) en dat in 334 van de 335 gemeenten mannen de kieslijsten domineren. En dit is problematisch. Niet alleen omdat het geen goede represenatie van een gemeente is, ook omdat lokale politiek als springplank dient voor nationale politiek. In de gemeenteraad kan waardevolle ervaring opgedaan worden zodat het later makkelijker is om bijvoorbeeld door te stromen naar de Tweede Kamer. Meer vrouwen in voorbeeldfuncties is noodzakelijk voor emancipatie. Jonge vrouwen hebben rolmodellen nodig. Bovendien kan het de raad veel opleveren: vrouwen zijn vaak werkzaam in gedecentraliseerde sectoren, denk aan de zorg. Deze deskundigheid kunnen gemeenteraden vaak goed gebruiken. 

Strategisch stemmen. Zo doe je het.

Op de vrouw bovenaan de kiestlijst stemmen, is al een stap in de goede richting, maar zorgt vaak niet voor meer vrouwen in de raad. Hoe stem je strategisch op een vrouw? Stem op een vrouwelijke kandidaat die lager op de kieslijst staat. Zoek een vrouw die bij je past en gebruik de peilingen om echt strategisch te stemmen. Stel dat een partij vijf zetels krijgt volgens de prognoses. Stem dan op een vrouw die buiten de eerste vijf kandidaten valt. Volgens Stichting Stem op een Vrouw kwamen er in 2017 zo drie extra vrouwen in de Tweede Kamer. Kies natuurlijk wel voor kwaliteit en een vrouw die uw belangen het beste kan behartigen. Dit kost misschien wat tijd, maar goed geïnformeerd stemmen lijkt me meer dan logisch.

Meer vrouwen op de kieslijst

Uiteindelijk zou strategisch stemmen niet nodig moeten zijn. Maar nu kan het ervoor zorgen dat vrouwen beter vertegwoordigd zijn in de lokale politiek en genereert het aandacht voor de onevenwichtige representatie. Ik hoop dan ook dat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 de kieslijsten diverser zijn en de man-vrouw verhouding meer in balans is. Gelukkig gaat dit bij een aantal partijen in gemeenten al aardig goed dit jaar. Landelijk gezien helaas nog niet: slechts drie op de tien kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen is vrouw. Hoe zorgen we ervoor dat de kieslijsten in 2022 diverser zijn? Vrouwen: word politiek actief. Word lid van een politieke partij en stel u verkiesbaar. En besturen en kandidaatscommissies, zet de komende vier jaar in op het aantrekken van vrouwelijk talent. ProDemos en Atria maakten voor dit jaar al een mooie handreiking voor kandidaatscommissies met tips en tricks voor meer vrouwen in de raad. 

Ook onze redactie wordt gedomineerd door mannen, die allemaal een Stadszaken stemadvies schreven. Ik als jonge vrouw kon natuurlijk niet achterblijven. Lees de stemadviezen van mijn mannelijke collega's hier: stem smart, stem niet voor idealen en leer van Emile Ratelband. En weet u wat het mooie is? U kunt deze stemadviezen gewoon met die van mij combineren. 

Dan rest mij alleen nog te zeggen: stem niet symbolisch, maar strategisch op een bekwame vrouw. Hopelijk is het volgende gemeenteraadsverkiezingen niet meer nodig en zijn de kieslijsten diverser en is de man-vrouw verhouding beter in balans. Veel stemplezier!