Advertentie
Sebastiaan ter Burg

Rijk trekt beurs: 6,2 miljard extra voor gemeenten en provincies

De Rijksoverheid heeft vandaag in de maartcirculaire bekendgemaakt dat gemeenten en provincies 6,2 miljard extra krijgen. Groot deel van dat geld wordt uitgetrokken voor de grote transities binnen overheidsland: de energietransitie, de invoering van de Omgevingswet en verbetering van de werking van de Wmo.

De maartcirculaire bevat de financiële uitgangspunten en afspraken uit het regeerakkoord en het Interbestuurlijk Programma dat op 14 februari is gesloten. De opgaven waar geld in wordt geïnvesteerd zijn: het klimaat, wonen, regionale economie, vitaal platteland, sociaal domein, problematische schulden, migratie, goed openbaar bestuur, financiële verhoudingen, en overkoepelende thema’s.

Overheden hebben een cruciale rol in deze opgave, vooral met het oog op de Omgevingswet die in 2021 ingaat. De overheden hebben toegezegd dat zij zich financieel zullen inzetten voor de opgave waar ze bij betrokken zijn. De maartcirculaire komt uit voor de gemeenteraadsverkiezingen zodat bij de latere collegeonderhandelingen de financiële kaders duidelijk zijn. De regulieren circulaire zal in mei verschijnen.

Uitdagingen

De grote uitdagingen waar Nederland voor staat betreffende de overgang naar duurzame energie en het terugdringen van mensen met problematische schulden zijn niet te beperken tot de grenzen van een gemeente of regio. Daarom zijn er in het interbestuurlijk programma van 14 februari jongstleden afspraken gemaakt tussen het Rijk en gemeenten.

Het geld dat beschikbaar is gesteld zal onder andere worden geïnvesteerd in het aardgasvrij opleveren van 50.000 nieuwbouwwoningen die in 2021 klaar moeten zijn. Daarnaast moet het bedrag ervoor zorgen dat kinderen in de jeugdhulp niet tussen wal en schip vallen en dat mensen met een beperking zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Gemeentefondsuitkeringen

De maartcirculaire informeert gemeenten over gemeentefondsuitkeringen. Het gemeentefonds is de grootste bron van inkomen voor gemeenten. De maartcirculaire schetst een financieel beeld voor de gemeenten met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen.

 

 

 

 

 

 

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen